Systém Kramerius – aktuální vývoj a další možné směry rozvoje

Typ dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje