U(spo)kojí nás hledání v digitálních knihovnách, když teď máme režim Díla nedostupná na trhu (DNNT)?

Typ dokumentu

Autor dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje