ZAF: Validátor SIP dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby

Typ dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje