Zápis z 6. zasedání VV (1. 10. 2021)

Typ dokumentu

Ústřední orgán

Rok, ke kterému se dokument vztahuje