46. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG

46th seminar for librarians museums and galleries AMG
Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
knihovny muzeí a galerií

Charakteristika/anotace akce nebo program

Semináře komise knihovníků muzeí a galerií při AMG ČR informují knihovníky muzeí a galerií o aktuálních problémech a jejich řešení ve sférách jejich působnosti, o novinkách v oboru a zajímavých a přínosných výstupech z činnosti muzejních knihoven. Odborný program 46. semináře bude rozdělen do několika základních bloků. Vysoce aktuální témata přiblíží účastníkům jako obvykle přední odborníci v problematice a zástupci ústředních institucí.
Seminář připravuje Knihovnická komise AMG ve spolupráci se Severočeským muzeum v Liberci.

Termín

20. 9. 2022 14:00 – 22. 9. 2022 13:00
Místo konání akce

Severočeské muzeum v Liberci
Masarykova 437/11
46001 Liberec
Česko

Kraj
Liberecký kraj
Účastnický poplatek
500 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Kontaktní osoba
Mgr. Anna Kašparová
E-mail
Telefon
+420 778 718 907