47. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG

47th seminar for librarians museums and galleries AMG
Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
knihovny muzeí a galerií

Charakteristika/anotace akce nebo program

Semináře komise knihovníků muzeí a galerií při AMG ČR informují knihovníky muzeí a galerií o aktuálních problémech a jejich řešení ve sférách jejich působnosti, o novinkách v oboru a zajímavých a přínosných výstupech z činnosti muzejních knihoven. Odborný program 47. semináře bude rozdělen do tří bloků: Kniha jako exponát, Knihovna jak součást muzejního prostoru, Kniha a dějiny (knihy v kontextu muzejních sbírek). Vysoce aktuální témata přiblíží účastníkům jako obvykle přední odborníci v problematice a zástupci ústředních institucí.
Seminář připravuje Knihovnická komise AMG ve spolupráci s Muzeem literatury v Praze. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou Národní muzeum, Národní technické muzeum a Uměleckoprůmyslové museum.

Termín

19. 9. 2023 13:00 – 21. 9. 2023 12:00
Místo konání akce

Muzeum literatury
Pelléova 44/22
16000 Praha 6-Bubeneč
Česko

Kraj
Praha
Účastnický poplatek
500 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Kontaktní osoba
Mgr. Alena Petruželková
E-mail