e-learningový Knihovnický kurz

Typ akce
rekvalifikační kurz
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Cílem kurzu je poskytnout chybějící odborné vzdělání knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven. Každý týden bude spuštěn 1 tematický modul – ten bude obsahovat studijní text + stručný test, popřípadě malý samostatný úkol k vypracování (pro zjištění zpětné vazby posluchačů a porozumění tématu). Úkoly k modulům bude třeba splnit do 3 týdnů od zveřejnění.

Témata modulů:
Informační zázemí oboru                                                   
Legislativa k oboru                                                                                           
Informační fondy a typologie dokumentů                                                                
Akvizice                                                                              
Evidence knihovního fondu                                              
Knihovnické a informační služby                                        
Informační etika                                                                   
Jmenný popis                                                                      
Věcný popis                                                                     
Základy bibliografie a Metodika tvorby bibliografií a rešerší
Elektronické informační zdroje                                            
Digitální knihovny                                                              
Práce se čtenářem                                                             
Informační gramotnost                                                        
Online prezentace knihoven

Na závěr kurzu po splnění všech úkolů obdrží posluchači potvrzení (osvědčení) o absolvování kurzu (není akreditováno).
Školné 0,-

 

Termín

2. 9. 2024 09:00 – 31. 12. 2024 09:00
Místo konání akce

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
60187 Brno
Česko

Bližší určení místa
online, https://kurzy.knihovna.cz/
Kraj
Jihomoravský kraj
Registrace na akci
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
50
Kontaktní osoba
Mgr. Jan Lidmila
E-mail
Telefon
+420 541 646 125