Ochutnávka metod kritického myšlení při četbě knížky pro děti

Typ akce
školení
Určená zejména pro
dětská oddělení
Určená zejména pro instituce
městské a místní knihovny

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Seminář pro knihovnice, které se chtějí naučit plánovat čtenářskou lekci k ukázce z knihy či k celé knize.

V semináři se zaměříme na plánování, které vychází z textu. Seminář je určen pro knihovnice, které již metody kritického myšlení znají a chtěly by si vyzkoušet, jak lze metody používat během četby literárního textu. Přijít však mohou i ty, které se teprve v průběhu společného čtení seznámí s tím, co je to např. pětilístek, Vennův diagram, řízené čtení, jak fungují klíčová slova, budeme předvídat a hledat pro předvídání důkazy, psát do dvojitého zápisníku. Cílem je poznat účinný postup (E-U-R) při tvorbě čtenářských lekcí, zažijeme aktivity, které vedou děti k osvojení čtenářských dovedností. Tytéž aktivity lze pak zahrnout do nabídky vaší knihovny.

 

Termín

3. 5. 2022 09:00 – 3. 5. 2022 13:00
Místo konání akce

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
Česko

Bližší určení místa
MZK, Malý sál v 6. patře
Kraj
Jihomoravský kraj
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
20
Kontaktní osoba
Mgr. Adéla Dilhofová
E-mail
Telefon
+420 541 646 126