...papír a olovo...

Hudebniny vydané tiskem v Praze v 19. století
Typ akce
veletrh/výstava
Určená zejména pro
hudební oddělení

Charakteristika/anotace akce nebo program

Jak vypadal tisk not v 19. století v Praze? Jaké techniky se používaly a které hudebniny se v té době těšily největší oblibě? Odpovědi na tyto otázky poskytne výstava s názvem “…papír a olovo…”. Ta bude v Národní knihovně zdarma přístupná až do konce července.

Výstava, jež svým pojmenováním odkazuje na výrok Václava Jana Tomáška, jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů první poloviny 19. století, vztahující se k hudebním nakladatelům, je věnována pražským tištěným hudebninám z 19. století.
Návštěvníky provede stoletím, které je z hlediska téměř šestisetleté historie tisku not obdobím nejzajímavějším a nejdynamičtějším. Přiblíží proměny pražské hudebně nakladatelské praxe tohoto století i její roli v tehdejším obrozeneckém hudebním životě Prahy. Představí místní nakladatele, tiskaře, rytce a litografy.
Vystaveny budou hudební tisky skladeb známých i neznámých autorů vytvořené všemi tehdy užívanými technikami nototisku a mnohdy opatřené ojedinělou výtvarnou výzdobou.

Výstavu připravilo Hudební oddělení NK ČR u příležitosti konání mezinárodního kongresu IAML (The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), který proběhne ve dnech 24.–29. 7. 2022 v Národní knihovně ČR a v Městské knihovně v Praze.

Termín

24. 6. 2022 10:00 – 31. 7. 2022 18:00
Místo konání akce

Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Česko

Bližší určení místa
Galerie Klementinum
Kraj
Praha
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
E-mail
Telefon
+420 221 663 277