Problém umělecké kvality v knižní tvorbě pro děti a mládež

Typ akce
přednáška
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Anotace: Přednáška se zaměří na problematiku umělecké kvality knižní produkce adresované dětem. Upřesní základní pojmy z oblasti umění, braku a kýče. Pokusí se identifikovat některé znaky nekvality v dětské knize (v její rovině textové, obrazové, paratextové). Poukáže na aktuální trendy v postupech nekvalitní literatury různých žánrových podob. V neposlední řadě přednáška zmíní některé nejednoznačné otázky týkající se vnímání dětského a dospělého čtenáře, jejich vztahu ke knize, komerční strategie vydávání knih ad., které do dané problematiky promlouvají.

Lektorka: Mgr. Olga Kubeczková, Ph. D.

Akce se koná online (ZOOM).

Termín

29. 3. 2022 09:00 – 29. 3. 2022 12:00
Místo konání akce

Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské nám. 77
530 94 Pardubice
Česko

Kraj
Pardubický kraj
Registrace na akci

Přihlásit na akci se můžete přes formulář na stránkách knihovny: https://kkpce.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavaci-akce/problem-umelecke-kvality-v-knizni-tvorbe-pro-deti-a-mladez/

 

 

Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
neomezen
Kontaktní osoba
Mgr. Tereza Freudlová
E-mail
Telefon
+420 725 988 951