Svět očima romských dětí - 2. běh

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
služby
dětská oddělení
Určená zejména pro instituce
knihovny v okresních městech
městské a místní knihovny
školní knihovny
Určená pro úroveň
začátečníci
mírně pokročilí

Charakteristika/anotace akce nebo program

 

Svět očima romských dětí aneb Jak tvořivě zprostředkovat a využít zkušenosti romských dětí nejen při práci s literaturou

Seminář se tvořivým způsobem snaží účastníkům přiblížit rozvoj porozumění romských dětí literatuře z hlediska rozdílných jazykových a kulturních zvyklostí v některých oblastech života. Zahrnuje v sobě multikulturní rozměr práce s literaturou, a to i v souvislosti s pojetím odlišnosti a (sebe)identifikace.

Účastníci pracují s texty romských i neromských autorů včetně autorské tvorby Ivety Kokyové. Zaměřují se i na témata romským dětem a Romům blízká nejen z hlediska možnosti ztotožnění se s hrdiny, prostředím, akcentovanými zápletkami. Svůj prosotr zde zaujímá např. velké téma smrti.

Nedílnou součástí semináře je i poukaz na práci s jazykem a pochopením textu.

Po úspěšném absolvování bude účastníkům vystaven certifikát potvrzující jejich účast na tomto 16hodinovém kurzu.

 

Lektorky: Mgr. Barbora Šebová (vyučuje romistiku na KSpecPed UK v Praze) a Iveta Kokyové (studentka romistiky na UK v Praze, koordinátorka projektů Vakes romanes aj., pochází z rodiny olašských Romů).

 

Účast na semináři je ZDARMA - seminář je plně hrazen z projektu Ministerstva kultury ČR Kreativní učení, Okruh 4 (Učit tvořením: Zvyšování kompetencí v oblasti kreativního učení pro pracovníky knihoven a kulturních institucí.)

 

22. května 2023 bude seminář probíhat v čase 10.00 - 17.00 h (prezence od 9.30 h). 23. května 2023 bude seminář probíhat v čase 9.00 - 16.00 h (prezence od 8.30 h). Pro získání osvědčení ze 16hodinového kurzu je nutné absolvovat obě setkání, tj. 22. a 23. května 2023.

Nelze se přihlásit pouze na jeden den!

 

Přihlašovací formulář je zdehttps://forms.gle/aa373rkuuKSoeGaP8

Těšíme se na Vaši účast!

 

Termín

22. 5. 2023 09:30 – 23. 5. 2023 16:00
Místo konání akce

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Kobližná 4
601 50 Brno
Česko

Kraj
Jihomoravský kraj
Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
0 Kč
Snížený poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
20
Kontaktní osoba
Mgr. Pavlína Lišovská
E-mail
Telefon
+420 542 532 146