Učící knihovník

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven
Určená pro úroveň
začátečníci

Charakteristika/anotace akce nebo program

Den 1. – didaktika informačního vzdělávání, učící knihovník, spolupráce knihoven a škol, rámcové a školní vzdělávací programy, jak vést lekce – průřezová a mezipředmětová témata, vzdělávací cíle, otázky ve výuce apod.

Den 2. – informační a čtenářská gramotnost ve vzdělávacích aktivitách knihovny – modely, strategie, implementace ve vzdělávacím obsahu, aktivizační metody výuky, práce ve skupinách,  metody kritického myšlení v knihovnickém vzdělávání

Den 3. – žák se speciálními vzdělávacími potřebami v informačním vzdělávání, psychodidaktika v práci učícího knihovníka, různé cílové skupiny v informačním vzdělávání, reflektivní a evaluační přístupy k obsahu vzdělávání – evaluační nástroje, jejich struktura, využívání, práce na tvorbě lekcí, informační zdroje pro rozvoj informačního vzdělávání

Termín

4. 10. 2021 08:00 – 5. 10. 2021 16:00

Akce pokračuje ve dnech

12. 10. 2021
Místo konání akce

Krajská knihovna Vysočiny
Žižkova 4344
580 01 Havlíčkův Brod
Česko

Kraj
Kraj Vysočina
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
100
Kontaktní osoba
Lucie Hlaváčová
E-mail
Telefon
+420 569 333 290