Úvod do biblioterapie a její využití v praxi

Typ akce
seminář
Určená zejména pro
všechny
Určená zejména pro instituce
všechny typy knihoven

Charakteristika/anotace akce nebo program

Anotace: Lektorka se ve svém příspěvku o biblioterapii stručně zaměří nejdříve na její definici a historii. Zmíní i některé z jejich zakladatelů a pokračovatelů. Následovat bude zmínka o kategoriích, které tvoří biblioterapii. Největší část příspěvku zaměří na konkrétní kazuistiky ze své praxe. Uvede vždy anamnézy klientů a knihy, které pro ně vybrala. Součástí přednášky budou také ukázky toho, jakou formou klienti texty zpracovávali. Přednáška bude sloužit jako návod, jak lze s biblioterapií pracovat v knihovnách.

Lektorka: Marcela Kořínková

Termín

5. 4. 2022 10:00 – 5. 4. 2022 13:00
Místo konání akce

Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské nám. 77
530 94 Pardubice
Česko

Kraj
Pardubický kraj
Registrace na akci

Přihlásit na akci se můžete přes formulář na stránkách knihovny: https://kkpce.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavaci-akce/biblioterapie/ 

Termín pro přihlášky k účasti
Účastnický poplatek
0 Kč
Požadovaná kvalifikace pro účast na akci
Není požadována žádná minimální kvalifikace.
Maximální počet účastníků
30
Kontaktní osoba
Mgr. Tereza Freudlová
E-mail
Telefon
+420 725 988 951