Knihovna na Vinohradech

Adresa

Knihovna na Vinohradech
Vinohradská 69
120 00 Praha 2
Česko

Kraj
Region SKIP
Wikimedia Commons
Overview of Library at Vinohradská 69 at Vinohradská street in Vinohrady, Prague
Rok registrace ve SKIP
1993

50.0771181, 14.4441547