Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Adresa

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1
Česko

Kraj
Region SKIP
Wikimedia Commons

NPMK, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1, budova

Rok registrace ve SKIP
1993

50.0839997, 14.4325303