Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. – Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna

Adresa

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. – Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna
Ústecká 98
250 66 Zdiby
Česko

Kraj
Region SKIP

50.1713389, 14.4507556