Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. – Oddělení knihovnicko-informačních služeb

Adresa

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. – Oddělení knihovnicko-informačních služeb
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
Česko

Kraj
Region SKIP
Rok registrace ve SKIP
2009

50.1029358, 14.4462892