Nejste členem SKIP?

Pokud je Vaše odpověď ano, můžete se zapojit do ankety pro nečleny.

Rádi bychom zjistili, co bychom měli změnit, aby bylo členství ve SKIP zajímavé i pro Vás a další pracovníky knihoven a knihovny.

Anketa je anonymní a můžete ji vyplnit až do 15. 5. 2022.

Děkujeme za Vaši účast!

Za vedení SKIP

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
předseda SKIP

Ing. Libuše Nivnická
místopředsedkyně SKIP

PhDr. Vít Richter
tajemník SKIP