Alena Otrubová

Datum udělení

Cena udělena za rok

2007

Nominační text

Ředitelka Městské knihovny v Táboře
Členka SKIP od roku 1990

Mgr. Alena Otrubová
Mgr. Alena Otrubová

Alena Otrubová se narodila v Praze. Po maturitě na gymnáziu byla přijata na obor Knihovnictví a vědecké informace na Univerzitě Karlově, který zdárně absolvovala v roce 1976. V oboru pracuje od roku 1980 a její profesionální kariéra je spjata především s Okresní, později Městskou knihovnou v Táboře, kde po řadu let vykonává funkci ředitelky.

Stála u zrodu automatizace veřejných knihoven a byla jednou z iniciátorek zrodu knihovního programu LANius. V 90. letech, v době rozpadu krajských systémů, pomohla udržet i díky automatizaci knihovnických činností dobrou úroveň spolupráce knihoven v okrese. Je dlouholetou předsedkyní Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT), členkou redakční rady časopisu Čtenář.
A. Otrubová patří k nejvýraznějším osobnostem jihočeského knihovnictví. Aktivně se podílí na spolkovém životě na krajské i celostátní úrovni. Od počátku svého členství ve SKIP pracovala v jeho vrcholových orgánech (v dozorčí komisi, ve výkonném výboru, kde pracuje dodnes); v letech 1998–2001 byla členkou předsednictva výkonného výboru. Řadu let aktivně působí také v ediční komisi Bulletinu SKIP.

Cenu českých knihovníků získává za podíl na činnosti SKIP a výraznou osobní podporu  automatizace  veřejných knihoven.

Datum narození