Alena Zubková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2010

Nominační text

Seniorka, zakládající členka SKIP
Členka SKIP od roku 1968

Alena Zubková
Alena Zubková

Alena Zubková se narodila v Nesvačilce, okres Brno venkov. Dětství prožila na Kroměřížsku, kde absolvovala základní i střední školu; poté koncem padesátých let vystudovala obor knihovnictví na Osvětové škole v Brně. Krátkou dobu působila na základě státní pracovní umístěnky jako ředitelka Okresní lidové knihovny ve Valašských Kloboukách; když byl tento okres zrušen, nastoupila do Okresní knihovny Vsetín jako metodik a později jako vedoucí metodického oddělení. V září 1970 byla po normalizačních prověrkách převedena na pracoviště Střediskové knihovny Valašská Polanka. Po sedmi letech se vrací zpět do Okresní (později Masarykovy veřejné) knihovny Vsetín nejprve jako metodička, poté jako náměstkyně ředitele; 1. 2. 1991 byla jmenována do funkce ředitelky. Práci ředitelky vykonávala do 30. 6. 1998, kdy odešla do důchodu (do 30. 12. 2000  pracovala na částečný úvazek v antikvariátu MVK Vsetín). Po celou dobu byla hnacím motorem knihovnictví na Valašsku. Když převzala vedení knihovny, došlo zde k mnoha radikálním změnám. Jejím přispěním se knihovna navrátila knihovna k původnímu názvu "Masarykova veřejná knihovna" (MVK) av knihovnách okresu Vsetín zavládl nový duch. Došlo ke stěhování a úpravám v řadě knihoven; přibyly nové služby a aktivity: byla zavedena kopírovací služba, půjčování videokazet a CD;  výpůjční doba MVK se rozšířila 43 hodin týdně, začalo se půjčovat v sobotu;  knihovna začíná rozvíjet spolupráci se zdravotně postiženými spoluobčany a v r. 1991 otevírá zvukovou knihovnu. Akce pro veřejnost byly zaměřeny především na zpřístupnění literatury dříve nedostupné, setkání s významnými osobnostmi, které nemohly za totality prezentovat své aktivity. Počátkem 90. let 20. stol. začíná komunitní působení vsetínské knihovny. V roce 1992 byly položeny základy  automatizace knihoven okresu Vsetín, zpracovávání přírůstků i retrokonverze staršího fondu.

Alena Zubková prožila v knihovně dvě zlomové události: rok 1968, kdy musela odejít do venkovské knihovny, a rok 1989, kdy se snažila knihovnictví okresu Vsetín obrodit od ideologického nánosu předchozích let, což se jí v následujících letech, kdy knihovnu řídila, jednoznačně podařilo. Za jejího vedení se vsetínská knihovna stala jedním z moderních kulturních a vzdělávacích zařízení, dostupných všem vrstvám obyvatel, demokratickou institucí, která pomáhá rozvoji vzdělání i občanské společnosti v místě (a okolí), kde působí.

Již v prosinci 1968 se stala Alena Zubková členkou SKIP Severomoravského kraje a podporovala obnovení SKIP i v roce 1990, kdy obnovila své členství a aktivně se zapojila do jeho činnosti. V současné době je velmi aktivní členkou Seniorského klubu regionální organizace SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Cenu českých knihovníků získává za mimořádný přínos k rozvoji knihoven na Valašsku a aktivity pro seniory Vsetínska.

Datum narození

Datum úmrtí