Dr. Zdeněk Matušík

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text


Zdeněk Matušík se narodil 23. srpna 1950 v Kroměříži. Vystudoval střední všeobecně vzdělávací školu, poté studoval v Praze Vysokou školu politickou. Před listopadem 1989 pracoval v redakci časopisu Nová mysl, kde měl na starosti rešerše a excerpci novinek ze světového tisku.

V roce 1990 nastoupil do Národní knihovny, kde nastoupil do oddělení studoven v tzv. Depozitní knihovně UNESCO, OSN a FAO, která je součástí NK. V roce 1993 se stal vedoucím Oddělení studoven a zástupcem ředitele Odboru služeb, na této pozici setrval až do roku 2021. V letech 1993/1994 absolvoval rekvalifikační kurz.

Zdeněk Matušík je uznávaným odborníkem na problematiku autorského práva v prostředí knihoven. Podílí se na vzniku normativních dokumentů pro oblast služeb knihoven a zabývá se právními a dalšími aspekty poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Je aktivní ve spolkovém životě, kde se soustředil na oblast mezinárodních vztahů. Byl dlouholetým předsedou zahraniční sekce SKIP. Za SKIP se angažoval v evropské knihovnické organizaci EBLIDA, která se zaměřuje na knihovní legislativu a autorské právo, účastnil se mnoha jednání a přeložil mnoho dokumentů z této oblasti do češtiny.

Mluví plynně anglicky, německy a rusky, ve volném čase rád navštěvuje koncerty vážné hudby nebo divadelní představení.

Nominaci podává výbor SKIP 01 Praha zastoupený Mgr. Vladanou Pillerovou.

Datum narození

Videozáznam