Goethe Institut

Datum udělení

Cena udělena za rok

2015

Nominační text

Za mimořádnou a ojedinělou partnerskou spolupráci se rozhodl SKIP ČR udělit Goethe Institutu Cenu českých knihovníků jako výraz své vděčnosti, úcty a kolegiálního přátelství.

Logo Goethe Institutu Praha
Logo Goethe Institutu Praha

GI od počátku své existence v Praze (začátkem 90. let) zahájil intenzivní spolupráci s knihovnami, ať už to byly mezinárodní konference Veřejné knihovny a nová Evropa, vznik německých knihoven v partnerských knihovnách (SVKOL, MSVKOS, SVKPK, MZK, KVKLI), které GI dlouhodobě podporuje a jejichž prostřednictvím se významně obohatil fond i služby pro uživatele těchto knihoven, nebo od přelomu století každoroční vynikající semináře a konference, jež společně pořádá GI se SKIP, s mimořádným podílem právě GI. Knihovníci z celé ČR měli tak již možnost (hojně využitou) seznámit se s řadou vynikajících osobností německého knihovnictví a příbuzných oborů, jako jsou Barbara Lison, Hannelore Vogt, prof. Dr. Christine Garbe, prof. Umlaufa, prof. Birgit Dankert, prof. Hening a další, ale také s dámami, které stály v čele knihovny pražského GI, s paní Gerlindou Buck, Elisabeth Macan, Sabine Reddel Heymann a v posledních letech též s paní Marilen Daum. Všechny tyto dámy – každá po svém – byly inspirací a motorem skvělé spolupráce a zcela mimořádných aktivit. Díky této spolupráci a inspiraci vznikl např. projekt benchmarking knihoven v ČR, v projektu Romaňi kereka vznikla jedna z nejhezčích poboček Knihovny města Ostravy, zaměřená na integraci osob ohrožených sociální exkluzí, vyšly mimořádně přínosné publikace; knihovníci měli možnost vidět desítky vynikajících německých knihoven v Berlíně, Mnichově, Chemnitz, Drážďanech, Wűrzburgu, Norimberku, Stuttgartu, Ulmu, Straubingu a mnoha dalších místech), diskutovat zde s kolegy, získávat nové poznatky, vyměnit si zkušenosti.