Helena Gajdušková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2019

Nominační text

PhDr. Helena Gajdušková
PhDr. Helena Gajdušková

PhDr. Helena Gajdušková je absolventkou oboru knihovnictví a vědecké informace na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1982 pracuje v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. Ředitelkou této knihovny je od roku 1998. Pod jejím vedením se knihovna v roce 2006 přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v centru města a stala se z ní moderní komunitní knihovna. Masarykova veřejná knihovna získala za své služby a aktivity, které jsou zaměřené na všechny věkové kategorie uživatelů i občanů, ocenění Městská knihovna roku 2014 (https://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-helenou-gajduskovou).

PhDr. Helena Gajdušková se narodila 16. prosince 1957 v Hodoníně. Patří mezi mimořádně oblíbené osobnosti českého knihovnictví. Svým laskavým přístupem a přitom svojí neústupností si získala širokou oblibu a obdiv mezi knihovníky. Podařilo se jí dosáhnout mnoha úspěchů, kterými přispěla k rozvoji knihovnictví a veřejných knihoven obecně. Publikuje v odborném a regionálním tisku.

Členkou SKIP je od roku 1999.

Úspěšná realizace mnohdy rozsáhlých projektů byla inspirací a motivací také pro ostatní knihovny. Knihovna je známá účastí v nejrůznějších projektech. Jako jedna z prvních začala získávat podporu z velkých mezinárodních projektů EU. Velmi úspěšným byl projekt financovaný Evropským sociálním fondem s názvem Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání realizovaný od srpna 2012 do října 2013, který se zaměřil na další vzdělávání dospělých.

Projekty česko-slovenské spolupráce a mnoho dalších projektů i v partnerství.

Pod vedením PhDr. Heleny Gajduškově se Masarykova knihovna ve Vsetíně stala skutečnou komunitní knihovou, která svými aktivitami inspiruje ostatní veřejné knihovny a podněcuje je k proměně v komunitní centra svých měst a obcí. Knihovna se stala samozřejmou součástí života města. Se svými aktivitami již běžně přichází za obyvateli na náměstí a další veřejná prostranství.

Je-li možné o někom říci, je duší i tělem knihovník, tak to platí právě o paní ředitelce Gajduškové. Knihovna je jí profesně vším, což potvrzují výsledky její práce.

Ocenění si právem zaslouží

  • za svůj neutuchající entuziasmus, kterým „nakazila“ mnohé a díky kterému se jí podařilo dosáhnout mnohdy nemožné,

  • za nezdolnou vytrvalost při prosazování vizí pro svoji knihovnu a také obecně pro SKIP, kterému věnovala čas a úsilí na pozici členky výkonného výboru SKIP,

  • v neposlední řadě za svůj veskrze lidský přístup, laskavost a srdečnost, které jsou neodmyslitelnou součástí její osobnosti a které ochotně rozdává svým kolegům a čtenářům.

Datum narození