Jan Horák

Datum udělení

Cena udělena za rok

2001

Nominační text

Jan Horák
Jan Horák

Základní školu navštěvoval v Boleradicích a gymnázium v Hustopečích. Po ukončení studia nastoupil v bance v Mikulově, kde pracoval do konce roku 1955. Od roku 1956 do roku 1960 pracoval na MNV v Boleradicích, od roku 1960 do r. 1962 pracoval na ONV v Břeclavi a pak do roku 1965 v Osvětové besedě v Hustopečích.

Od poloviny roku 1965 začal Jan Horák pracovat v Městské knihovně v Hustopečích jako její vedoucí. Knihovna se pod jeho vedením dostala na vysokou profesionální úroveň. V 70. letech začala vykonávat střediskovou funkci a až do roku 1992 byla součástí celookresního knihovnického systému. Od roku 1993 po "divoké transformaci" knihoven na okrese Břeclav přešla knihovna v Hustopečích pod "město Hustopeče" a stala se součástí Městského kulturního střediska v Hustopečích. Je zásluhou Jana Horáka, že v současné době má knihovna k dispozici potřebné prostory, kde je samostatné dětské oddělení, místnost pro kulturní akce, internetová studovna apod. Jan Horák odešel do důchodu k 31. 12. 1998 a ještě dva roky vypomáhal jako důchodce v knihovně na zkrácený úvazek.

Jan Horák bydlí v Boleradicích. Mezi jeho koníčky patřilo vždy divadlo, literatura a historie. Dlouhá léta pracoval jako divadelní ochotník v divadelním souboru při Osvětové besedě v Boleradicích, spolu s manželkou vedou zde od roku 1964 místní lidovou knihovnu, která jejich zásluhou získala i několik celostátních ocenění.V knihovně oba pracují dodnes. Manželé Horákovi byli a jsou zde neustále středem kulturního dění.

Jan Horák byl členem SKIP již v letech 1968 - 1970. Po obnovení spolku v roce 1990 se ihned aktivně zapojil do spolkové činnosti. Do roku 1998 byl členem regionálního výboru SKIP - Jižní Morava. Jan Horák je nesmírně činorodý člověk a povolání knihovníka je mu nejen zaměstnáním, ale také koníčkem.

Datum narození

Datum úmrtí