Jarmila Burgetová

Datum udělení

Cena udělena za rok

2001

Nominační text

PhDr. Jarmila Burgetová
PhDr. Jarmila Burgetová

V letošním roce, za několik málo dnů, oslaví Jarmila Burgetová významné životní jubileum. Vystudovala knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1967 zde získala doktorát filozofie.Od roku 1952 pracuje v oboru. Po krátkém angažmá v pražské Kulturní informační službě a na ministerstvu školství a kultury odešla se svým manželem na Slovensko, kde pracovala v letech 1953-1955 jako metodička v Krajské knihovně v Prešově. Její působení na Slovensku bylo oceněno jak na krajské, tak i na celoslovenské úrovni. Po návratu do Prahy působila na různých úsecích v tehdejší Státní knihovně ČSR a v knihovnickém oddělení MŠK.

V roce 1968 se angažovala při ustavení Svazu knihovníků a informačních pracovníků a do jeho zrušení v roce 1970 působila jako jeho ústřední tajemnice. Z politických důvodů dostala v září 1970 ve Státní knihovně ČSR výpověď a téměř dva roky nemohla získat stálé zaměstnání. Od května 1972 pracuje nepřetržitě v Akademii věd, nejdříve jako knihovnice v tehdejším Psychologickém ústavu ČSAV, poté v Základní knihovně ČSAV, dnes Knihovně AV ČR, kde nyní působí jako poradkyně ředitelky. Za jménem dr. Burgetové stojí rozsáhlá publikační a přednášková činnost, už devět let např. rediguje zpravodaj "Informace" Knihovny AV ČR, pravidelně přispívá do Bulletinu SKIP, do Čtenáře a dalších periodik včetně zahraničních. Vyzbrojena znalostmi několika světových jazyků se Jarmila Burgetová řadu let mimořádně dobře uplatňuje na mezinárodním poli. Aktivně působila např. v Mezinárodní asociaci bibliologie - A.I.B., v jejímž rámci vystupovala na řadě kolokvií, je již v druhém volebním období členkou stálé komise IFLA pro veřejné knihovny a také zahraniční členkou Sdružení rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB), které její mezinárodní aktivity ocenilo v roce 1998 udělením stříbrné medaile dr. Josefa Bicka.

Hned v listopadu 1989 se vrhla do práce na znovuobnovení SKIP a v dubnu 1990 na ustavujícím sjezdu SKIP byla zvolena jeho předsedkyní. V této funkci byla potvrzena i na sjezdech v letech 1992 a 1995. Od roku 1998 pracuje jako místopředsedkyně SKIP a vedoucí zahraniční komise. Její zásluhou rozvíjí SKIP rozsáhlou mezinárodní spolupráci a udržuje intenzívní kontakty s mnoha zahraničními knihovnickými spolky. V práci pro SKIP nikdy nelitovala svého volného času. Renomé našeho spolku se buduje postupně. Podstatně k tomu svou činností přispěla a nadále přispívá právě dr. Jarmila Burgetová.

Datum narození

Datum úmrtí