Jaroslav Suchý

Datum udělení

Cena udělena za rok

2001

Nominační text

PhDr. Jaroslav Suchý
PhDr. Jaroslav Suchý

V náchodské knihovně našel Jaroslav Suchý útočiště již za války, kdy byl zastaven časopis, který redigoval. Po válce studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii, český jazyk a knihovnictví. Obhájil doktorát filozofie, stal se středoškolským profesorem, ale učit nešel. Vrátil se do náchodské knihovny a zůstal jí věren. Byl jejím ředitelem 33 let.

Jaroslav Suchý patřil k zakládajícím členům SKIP v roce 1968. Aktivně se činnosti SKIP věnoval až do jeho zákazu v roce 1970. Založil tradici Náchodských knihovnických týdnů, které začínaly pod hlavičkou SKIP a potom ještě pokračovaly 8 let v organizaci náchodské knihovny.

Dr. Suchý se aktivně účastnil také obnovy spolku v roce 1990, byl členem výkonného výboru a jeho předsednictva, stále pracuje v ediční komisi. V živé paměti účastníků prvních sjezdů SKIP, ať už v roce 1968 nebo u těch mladších v roce 1992, jistě zůstala jeho sjezdová vystoupení, která měla vždy velký ohlas.

Zásluhou ediční aktivity východočeského regionálního výboru SKIP došlo i na jejich zveřejnění. Oba projevy se staly součástí útlé, ale obsahově hutné a velmi zajímavé publikace, kterou regionální výbor vydal koncem minulého roku pod názvem "Cestou knihovníka" při příležitosti 80. výročí narození Jaroslava Suchého. Zařazeny jsou i Suchého fejetony, pohádky a kresby.

Knihovnické veřejnosti je laureát znám rovněž jako autor mnoha odborných knihovnických článků, ale zejména těchto vtipných fejetonů a "pohádek" z knihovnického života, které publikoval v časopise Čtenář.

Datum narození

Datum úmrtí