Jaroslava Štěrbová

Datum udělení

Cena udělena za rok

2016

Nominační text

Mgr. Jaroslava Štěrbová
Mgr. Jaroslava Štěrbová

Po úspěšném ukončení studií v roce 1980 začala pracovat v Ústředním vědeckoinformačním středisku ČSLA v Praze jako studijně rozborový pracovník v oblasti společenských věd. Po reorganizacích v armádě pracovala v nově vzniklém Ústavu vědeckých informací jako vedoucí sekce dokumentografických bází dat. Resort obrany opustila v únoru 1993 - přijala nabídku Národní knihovny ČR pracovat jako vedoucí Oddělení meziknihovních služeb a souborných katalogů. Podílela se v té době mimo jiné na práci komise pro služby při přípravě legislativních dokumentů upravujících meziknihovní služby, byla členem týmu, který připravoval novou koncepci souborných katalogů a zejména koncepci automatizace hlavních knihovnických procesů v NK. Má nemalý podíl na záměru, koncepci a přípravě realizace Referenčního centra NK ČR. V r. 1997 ji oslovila Městská knihovna v Praze s nabídkou podílet se na přípravě a obnovení provozu ústřední knihovny. Bylo to v době rekonstrukce MKP. Pro J. Štěrbovou byly vždycky nové výzvy lákadlem. Nabídku proto přijala (1. 1. 1998) a v MKP pracuje dodnes (již 17. rok) jako hlavní knihovnice. I jejím přičiněním se MKP, do té doby v ČR poměrně izolovaný knihovnický subjekt, stala významným členem knihovnické obce. Dále se stala členkou výkonného výboru SKIP a později členkou předsednictva. Začala se věnovat významněji také lektorské činnosti, stále častěji ji zvaly krajské i městské knihovny na semináře a workshopy k problematice služeb, komunikace s klientem či komunitních rolí knihoven.

Datum narození