Jiřina Kostková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text

Jiřina Kostková, vedoucí Městské knihovny v Kaplici, se narodila 30. 11. 1960. Základní školu vychodila ve Velkých Skalinách a Benešově nad Černou. Dále pak vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně. Po jejím absolvování v roce 1979, se vrátila do jižních Čech a začala pracovat v Jednotném klubu pracujících v Kaplici. Brzy ji ale oslovila tehdejší ředitelka Okresní knihovny v Českém Krumlově Marie Čutková a přemluvila ji, aby šla pracovat do krumlovské knihovny, kde byl tehdy nedostatek knihovníků. Po krátkém působení v oddělení pro dospělé v českokrumlovské knihovně, ale byla převedena do Městské knihovny v Kaplici, kde nastala kritická situace po odchodu několika kolegyň na mateřskou dovolenou. A tak od 1.1.1980 zahájila svou knihovnickou kariéru v Městské knihovně v Kaplici, kde vystřídala několik pozic a působí zde jako vedoucí dodneška. Začínala v dětském oddělení a po čase převzala funkci metodičky pro místní knihovny spadající pod středisko Kaplice. Poznala tak rozmanitost knihovnické práce. Po čase se stala zástupkyní vedoucí knihovny Dagmary Slámové. Po jejím odchodu do důchodu pak převzala od 1.1.1990 její funkci a setrvává v ní dosud. Pod jejím vedením kaplická knihovna prošla zásadní proměnou. Z klasické půjčovny knih se stala skutečným komunitním centrem města a jen málokterý občan Kaplice nebyl v některé své životní etapě jejím čtenářem. Jako jedna z prvních knihoven na Českokrumlovsku rozšířila své služby díky internetu a zkvalitněním služeb pomocí knihovnického programu Lanius. V průběhu času probíhá pravidelně modernizace systému. Jedná se o druhou největší profesionální knihovnu na Českokrumlovsku. Stejně jako mnohá jiná knihovna, také ta kaplická se několikrát stěhovala. To, že má dneska důstojné umístění v kulturním domě a že byla zmodernizovány i obě její pobočky, je velká zásluha paní Kostkové.

Jiřina Kostková se hrdě hlásí ke své profesi, což dokazuje dlouholetým členstvím ve SKIPu. Hned po obnovení jeho činnosti se stala jeho členkou a začala aktivně působit v jihočeském regionálním výboru, kde působí dosud. Její aktivity se zaměřily na spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a díky své bývalé profesi metodičky podporuje rozvoj venkovských knihoven v Jihočeském kraji. Od roku 1992 je zástupcem knihovníků v regionální soutěžní komisi soutěže Vesnice roku. Díky tomu zná většinu obecních knihoven v kraji a má velkou zásluhu na dobré spolupráci s jihočeskou pobočkou SPOV. Již druhé volební období byla zvolena do výboru tohoto spolku a vehementně tam hájí zájmy knihoven. Díky její iniciativě jsou (pokud to situace dovolí) pořádány společné semináře jihočeských knihovníků a starostů. Za tyto aktivity obdržela v roce 2018 zvláštní ocenění hejtmanky Jihočeského kraje, která tak ocenila její angažovanost v propagaci činnosti venkovských knihoven našeho regionu. Protože právě díky jejímu aktivnímu přístupu se daří velmi dobrá dlouhodobá spolupráce knihovníků s jihočeským Spolkem pro obnovu venkova a krajskými zastupiteli. Je jednou z nejdéle „sloužících“ členek regionálního výboru SKIP a aktivně se podílí na jeho akcích. Ke spolkové činnosti dovedla také své spolupracovnice z kaplické knihovny. Tento kolektiv vždy patřil k nejaktivnějším členkám profesního spolku na jihu Čech.

Aktivity Jiřiny Kostkové se netýkají jen spolkové činnosti, ale je velmi výraznou osobností města Kaplice. Velmi jí záleží na tom, kde žije a snaží se pomáhat rozvoji města s plným nasazením. Již několikáté volební období (od roku 2010) kandiduje do městského zastupitelstva a v posledním volebním období je členkou Rady města Kaplice. Dlouhodobě působí v občanské a také bytové komisi. Nezapomíná vždy upozorňovat na činnost knihovny a díky její snaze má knihovna v městě neochvějnou pozici. Podařilo se tak najít velmi výhodné umístění knihovny téměř v centru města a vytvořit zde velmi příjemné prostředí. Nezapomíná se ani na dvě pobočky. Výraznou rekonstrukcí prošla začátkem minulého roku pobočka v Blansku. Slavnostního otevření této pobočky se zúčastnili nejen zástupci vedení města, ale také senátor Ing. Tomáš Jirsa. Druhá pobočka na Sídlišti 9.května prošla modernizací koncem loňského roku.

Vedoucí kaplické knihovny je žena, která miluje své povolání. Velmi jí záleží na tom, aby služby poskytované veřejnosti byly na maximální možné úrovni. Je komunikativní, přátelská a empatická. Váží si svých bývalých i současných spolupracovníků. Díky její iniciativě se každoročně v kaplické knihovně setkávají knihovnice seniorky, které v minulosti působily na Českokrumlovsku. Je ochotná a obětavá, patří k nepřehlédnutelným osobnostem jihočeského knihovnictví. Věřím, že si Cenu Českých knihovníků opravdu zaslouží.

Nominaci podává Daniela Wimmerová.


 

Videozáznam