Kamil Groh

Datum udělení

Cena udělena za rok

2004

Nominační text

PhDr. Kamil Groh
PhDr. Kamil Groh

PhDr. Kamil Groh studoval na klasickém Jiráskově gymnáziu v Praze, později na Filozofické fakultě UK. Pracoval v YMCE, v jejímž rámci založil klub, který vedle sportovní činnosti uskutečňoval i četné odbojové aktivity. Po uzavření vysokých škol přešel po krátkém působení na gymnáziu v Michli do Státní pedagogické knihovny v Praze. Koncem války byl dr. Groh vězněn za odbojovou činnost v nacistickém koncentračním táboře, po válce přešel do tehdejší Národní a univerzitní knihovny v Praze (NUK), kde po tři desetiletí zastával různé vedoucí funkce.

V roce 1953 založil metodický kabinet pro vědecké knihovny a po sloučení s metodickým kabinetem pro lidové knihovny budoval tento kabinet nejen jako praktické, ale i teoretické a pedagogické pracoviště. Spolupracoval s katedrou knihovnictví, přednášel ve vysokoškolských i středoškolských knihovnických doškolovacích kursech, působil v Ústřední knihovnické radě, publikoval doma i v zahraničí studie o vědeckometodické práci, o teoretických otázkách knihovnictví a o výstavbě a zařizování knihoven.

Dr. Groh neúnavně navazoval kontakty se zahraničním knihovnictvím a zahraničními knihovníky. Nejen z východu, jak to v té době bylo zvykem, ale i z vyspělých západních zemí, jako jsou Finsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Holandsko, Velká Británie apod.

Své společenské a občanské postoje pak realizoval v odborech, v roce 1968 v průběhu Pražského jara byl zvolen 1.místopředsedou Odborového svazu umění, kultury a společenských organizací a nakonec tento svaz až do své degradace vedl. Za podporu Pražského jara byl zbaven funkce vedoucího metodického kabinetu a přesunut Technického ústředí knihoven, které postupně vybudoval.

Dr. Kamil Groh byl členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků v letech jeho první existence (1968-1970) a po obnovení SKIP v roce 1990 se znovu už jako senior přihlásil do jeho řad. Je členem Svazu bojovníků za svobodu a Společnosti TGM, zasadil se o rehabilitaci a rekonstrukci komunisty rozparcelované Masarykovy knihovny.

Datum narození

Datum úmrtí