Ladislav Zoubek

Datum udělení

Cena udělena za rok

2013

Nominační text

Mgr. Ladislav Zoubek
Mgr. Ladislav Zoubek

Mgr. Ladislav Zoubek knihovnictví zasvětil téměř celý svůj život. Narodil se v roce 1956 zčásti v „knihovnické“ rodině; jeho otec byl po řadu let ředitelem Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Ladislav chtěl ale pracovat na železnici a po maturitě to také zprvu zkusil. Jenže již v roce 1977 nastoupil na částečný úvazek do děčínské knihovny, která se mu stala osudem. Od roku 1979 zde již pracoval na plný úvazek; věnoval se nejprve hudebnímu knihovnictví a láska k hudbě mu zůstala koníčkem i poté, co se stal v roce 1987 v Městské knihovně v Děčíně ředitelem. Na oboru Vědecké informace a knihovnictví FF UK absolvoval v r. 1988. Po celou dobu svého působení vždy děčínskou knihovnu propagoval a prezentoval její úspěchy na knihovnických fórech (např. konference k problematice regionálních funkcí či naposledy česko-německý seminář věnovaný problematice knihoven jako vzdělávacích institucí v r. 2013). Knihovna díky němu hostila také celostátní akce (seminář k problematice služeb knihoven, seminář pro pracovníky dětských oddělení, výjezdní zasedání výkonného výboru ad.).

V roce 2012 – 2013 navštívily Děčín a jeho knihovnu stovky knihovníků z celé republiky. L. Zoubek je totiž jedním z ředitelů, kteří měli to štěstí postavit krásnou novou budovu knihovny a zároveň rozšířit významně kvalitativně i kvantitativně její služby – a po letošních tragických povodních ji opět v rekordním čase (!) uvést, byť do provizorního provozu, aby služby, na které si děčínští obyvatelé zvykli, pro ně byly i nadále zajištěny.

Členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR se L. Zoubek stal v roce obnovení jeho činnosti (1990) a aktivně se ihned zapojil do práce regionálních i celostátních orgánů. S krátkou přestávkou je členem výkonného výboru i předsednictva SKIP. Je neúnavným podporovatelem rozvoje obecních knihoven, a tudíž také jedním z iniciátorů vzniku a trvalým propagátorem soutěže a ceny Knihovna roku, v jejíchž soutěžních komisích se dlouhodobě angažuje, stejně jako v krajské soutěži Vesnice roku. Je spoluzakladatelem Dne pro dětskou knihu, jedné z nejpopulárnějších aktivit knihoven v ČR. Je předsedou Rady sdružení SKAT, po řadu let byl členem redakční rady časopisu Knihovna.

Za všechny tyto i mnohé další zásluhy o knihovnictví v ČR a ve městě Děčíně se SKIP rozhodl udělit mu právě v tomto roce Cenu českých knihovníků.

Datum narození