Libuše Nivnická

Datum udělení

Cena udělena za rok

2013

Nominační text

Ing. Libuše Nivnická
Ing. Libuše Nivnická

Libuše Nivnická po maturitě na gymnáziu absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor Provoz a ekonomika zemědělství a poté na Přírodovědecké fakultě UK Praha v postgraduálním studiu obor geologie a na Pedagogické fakultě UK Praha studium angličtiny pro zahraniční experty. V roce 2003 ukončila na Ústavu informačních studií a knihovnictví UK Praha dvouleté studium Úvod do knihovnických a informačních služeb. V letech 1982 – 1991 pracovala jako vedoucí ekonom závodu v Geofyzice Brno, a.s. V roce 1991 nastoupila jako vedoucí ekonomicko – správního útvaru do Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Od roku 1996 až do současnosti je ve funkci ředitelky. Členkou SKIP od roku 1994.

Ve své pozici iniciovala a vedla řadu projektů včetně mezinárodních. Nejvýznamnější byla studie a vlastní realizace rekonstrukce ústřední knihovny v letech 1999 - 2001, která představovala nejen stavební obnovu kulturní památky, ale především zcela nové pojetí knihovnických a informačních služeb. Účastnila se vybudování Mahenova památníku, pracoviště v Kleinově paláci, zcela nové pobočky na Jírové a rekonstrukce, modernizace a automatizace řady dalších poboček. L. Nivnická věnuje značnou pozornost publicitě knihovny a propagaci jejích služeb.

Je místopředsedkyní SKIP ČR, členkou předsednictva VV SKIP, předsedkyní RV SKIP 09, zaměstnavatelské sekce a zástupkyní SKIP v Unii zaměstnavatelských svazů. Je tajemnicí ÚKR a členkou výboru České sekce IBBY. V roce 2005 byla za SKIP ČR zvolena členkou stálé komise pro veřejné knihovny IFLA, kde dosud působí.

Datum narození