Mgr. Blanka Konvalinková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text

Profesní životopis

Blanka Konvalinková vystudovala knihovnictví na Filozofické fakultě UK. V roce 1985 nastoupila do tehdy ještě Státní vědecké knihovny v Liberci na pozici katalogizátorky, později vykonávala funkci vedoucí oddělení katalogizace. V roce 2009 se stala ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci a řídila ji až do roku 2021.

Členství ve SKIP

Je členkou:

  • předsednictva výkonného výboru
  • Komise pro zahraniční styky
  • Zaměstnavatelské sekce
  • regionálního výboru Libereckého regionu

Zdůvodnění nominace

Blanka Konvalinková má za sebou mnoho let úspěšné práce v knihovnickém světě. Pod jejím vedením se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala aktivní knihovnou otevřenou komunitě, realizuje řadu zajímavých aktivit a programů pro veřejnost. Blanka Konvalinková se velmi aktivně věnuje zahraniční spolupráci, libereckou knihovnu zastupuje v přeshraniční česko-polsko-německé pracovní skupině EUREX – Knihovny a zároveň koordinuje českou část pracovní skupiny. Knihovna se také zapojila do mnoha mezinárodních projektů. Působí ve Sdružení knihoven ČR, kde až do roku 2021 vykonávala funkci předsedkyně Sekce pro regionální funkce, a působí také v Nadaci knihoven ČR. Je pilířem regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Libereckého kraje, kde neúnavně a nezištně pracuje od roku 2004, a kde je organizátorem celé řady regionálníc projektů a aktivit SKIP. Je také aktivní členkou předsednictva výkonného výboru SKIP, členkou Komise pro zahraniční styky a Zaměstnavatelské sekce.

Blanka Konvalinková je knihovnicí celým srdcem, a za její celoživotní aktivní práci v knihovnickém světě by si Cenu českých knihovníků jistě zasloužila.

Za regionální výbor SKIP 07 Liberecký region nominaci podává PhDr. Michaela Staňková.

Datum narození

Videozáznam