Milena Kodýmová

Datum udělení

Cena udělena za rok

2008

Nominační text

Seniorka, Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou
Členka SKIP od roku 1995 (1968)

Mgr. Milena Kodýmová
Mgr. Milena Kodýmová

Milena Kodýmová vystudovala Střední všeobecně vzdělávací školu v Jindřichově Hradci a dále pokračovala ve studiu na Střední knihovnické škole v Praze, kterou dokončila v roce 1969.  V letech 1972–1977, již při zaměstnání, vystudovala obor Knihovnictví a vědecké informace  na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Profesionální knihovnickou dráhu zahájila v roce 1969 v Okresní knihovně v Jindřichově Hradci. Později pracovala několik let v samosprávě v místě bydliště jako tajemnice místního národního výboru.  Počátkem 90. let se vrátila do jindřichohradecké knihovny ve funkci ředitelky. Za dobu jejího působení v této funkci se knihovna zásadním způsobem transformovala na moderní odborné pracoviště s výraznou orientací nejen na otevřenost vůči veřejnosti, rozšíření služeb a jejich automatizaci, ale také na  metodickou pomoc při internetizaci ostatních knihoven regionu. Kromě jiného se jí podařilo jindřichohradeckou knihovnu přestěhovat do nových prostor, ve kterých působí od roku 2002. Tuto knihovnu vedla plných 15 let až do svého odchodu do důchodu v roce 2006.

Milena Kodýmová se velmi intenzivně angažuje v oblasti veřejných knihoven (několik let jako předsedkyně úspěšně vedla Sekci veřejných knihoven SKIP), svoji pozornost zaměřuje především na knihovny v malých obcích a duchovní obrodu našeho venkova. Díky její systematické práci byl navázán kontakt SKIPu se Spolkem pro obnovu venkova a podařilo se do podmínek soutěže Vesnice roku včlenit také hodnocení knihoven. Milena Kodýmová pomáhá zlepšit prestiž knihoven u zástupců samosprávy i tím, že již od roku 2000 jezdí jako členka celostátní komise soutěže Vesnice roku. Plných 6 let také byla předsedkyní komise, která hodnotila celostátní kolo soutěže Knihovna roku. V roce 2003 ocenilo Ministerstvo kultury ČR její práci v této oblasti udělením státní ceny za významný knihovnický počin.

Milena Kodýmová se mnoho let výrazně podílela i na činnosti jihočeské regionální organizace SKIP, kromě jiného je spoluautorkou rekvalifikačního projektu Knihovna – informační centrum obce. Pod jejím vedením proběhla prezentace knihoven v rámci celostátní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Byla také jednou z osobností, které v roce 2004 iniciovaly uspořádání valné hromady SKIP v Jindřichově Hradci a významně se podílela na jejím úspěšném průběhu. Ve funkci ředitelky profesionální knihovny vždy dávala svým podřízeným prostor pro aktivní zapojení do činnosti profesního spolku.

Své knihovnické působení však neukončila ani po skončení profesionální činnosti. Pokračuje i nadále ve funkci dobrovolné knihovnice, kterou převzala v Jarošově nad Nežárkou již v roce 1967 v tehdejší místní lidové, dnes Pravdově knihovně. Ta se v její péči již dávno přeměnila z půjčovny knih na moderní komunitní a informační centrum obce. V široké povědomosti v místě i okolí jsou její akce, které podporují vztah obyvatel k domovu –  např. akce věnované významnému rodákovi Františku Pravdovi. Přesvědčit se o tom mohli i knihovničtí senioři z celé republiky, kteří  byli jejími hosty v létě 2007. Po úspěchu v komunálních volbách v roce 2006 se opět vrátila i k práci v samosprávě, čímž aktivně naplňuje svoji vizi potřeby úzké vazby mezi oběma těmito činnostmi.

Datum narození