Miloš Kvapil

Datum udělení

Cena udělena za rok

2007

Nominační text

PhDr. Miloš Kvapil
PhDr. Miloš Kvapil

Miloš Kvapil pracoval celý svůj profesní život jako knihovník. Po studiích knihovnictví na FF UK Praha nastoupil do SVK Olomouc, záhy se však vrací do rodného města a nastupuje jako knihovník do Výzkumného ústavu oděvního. Pracoval zde 15 let, velmi dobře uplatnil své jazykové znalosti (angličtina, němčina, ruština) a končil ve funkci vedoucího odvětvového informačního střediska VTEI pro konfekční průmysl. Po zrušení ústavu hledal uplatnění jako ředitel infocentra Palackého univerzity v Olomouci, vedoucího informační služby Městského úřadu v Prostějově, vedoucího regionálního poradenského a informačního střediska pro živnostníky. Poté působil jako vedoucí technické knihovny v Moravských železárnách v Olomouci. V roce 1997 se na základě úspěšného konkurzního řízení stává ředitelem Okresní, později Městské knihovny v Prostějově. Knihovna se pod jeho vedením stala důstojným informačním a komunitním centrem města.

M. Kvapil se však nevěnuje pouze prostějovské knihovně. Organizuje např. celostátní semináře věnované problematice služeb specifickým skupinám uživatelů, působí jako lektor, přednáší externě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Bohatá je i jeho publikační činnost v regionálním i odborném tisku. Je dlouholetým editorem kulturní revue Prostějovska ŠTAFETA. V posledních letech vydává i vlastní básnické sbírky.

Členem SKIP je od svého příchodu do veřejné knihovny. Zároveň po celou dobu pracuje v regionálním výboru SKIP; od roku 1998 byl po dvě volební období členem předsednictva výkonného výboru. Další kandidaturu ve výkonném výboru byl nucen ukončit z rodinných důvodů.

Cenu českých knihovníků získává za aktivity  ve SKIP a významnou  vzdělávací a publikační činnost v regionu.

Datum narození