Miloš Papírník

Datum udělení

Cena udělena za rok

2001

Nominační text

PhDr. Miloš Papírník
PhDr. Miloš Papírník

Miloš Papírník již za středoškolských studií projevoval zájem o knihovnictví a literaturu a po maturitě do knihovny skutečně nastoupil. V roce 1943 byl však nasazen jako dělník do zbrojního průmyslu. Až po osvobození se dostal do Univerzitní knihovny v Brně, kde prošel postupně všemi pracovními úseky. Do roku 1953, kdy byl jmenován do funkce ředitele této knihovny, stačil absolvovat Filozofickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně - obor sociologie. Když v roce 1958 došlo z rozhodnutí ministerstva školství a osvěty ke sloučení Univerzitní, Technické a Pedagogické knihovny ve Státní vědeckou knihovnu, zůstal dr. Papírník v jejich čele, i když sám řídil hlavně Univerzitní knihovnu.

Dr. Papírník patří ke generaci "osmašedesátníků", z politických důvodů byl v roce 1970 ze své funkce odvolán. Zásluhou dr. Kamila Groha, který měl v té době za úkol ustavit Technické ústředí knihoven, se podařilo vytvořit pobočku TÚK ve Slavkově u Brně a dr. Papírníka v ní zaměstnat. Přes dvacet let tam pak denně dojížděl a s mravenčí trpělivostí vybudoval celou agendu tiskopisů a dalších pomůcek potřebných pro činnost zejména veřejných knihoven. Miloš Papírník i tuto práci prováděl nesmírně poctivě a dá se říci se zaujetím, doklady toho můžeme najít ve zpravodaji "Informace TÚK", kde publikoval užitečné, praktické rady.

Po politických změnách a vlastně po odchodu do důchodu se dr. Papírník znovu zapojil do práce ve Státní vědecké knihovně v Brně, kde se podílí zejména na zpracování významných bibliografií. K bibliografii má celoživotně blízko, přednášel tento předmět na Střední knihovnické škole v Brně a v knihovnických kursech. Je autorem několika bibliografických pomůcek, spoluautorem úplných přehledů Knižního díla Jiřího Mahena a Knižního díla Otokara Březiny, zapojil se do projektu regionálních personálních bibliografií.

Známá je rozsáhlá spolupráce dr. Papírníka se zahraničím, především s představiteli německého knihovnictví. Je také autorem řady statí, které vyšly v tamějším odborném tisku. Sdružení knihoven ČR v Brně vydalo v roce 1996 "Německo-český a česko-německý slovník odborných výrazů z knihovnictví a informatiky", jehož je dr. Papírník spoluautorem.

Miloš Papírník se spolupodílel na ustavení SKIPu v roce 1968 i na jeho znovuustavení v roce 1990. Zúčastnil se všech sjezdů SKIP v devadesátých letech, těch prvních jako skvělý moderátor.

Datum narození

Datum úmrtí