Naděžda Ježková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2001

Nominační text

PhDr. Naděžda Ježková
PhDr. Naděžda Ježková

Naděžda Ježková patří mezi významné osobnosti knihovnictví. Svou aktivitou dlouhá léta pozitivně ovlivňovala a nadále ovlivňuje rozvoj knihoven a knihovnictví zejména na severní Moravě.

Od roku 1954 pracovala ve vedoucích funkcích ve Státní vědecké knihovně v Ostravě, byla ředitelkou Okresní knihovny v Karviné. V Krajské (Městské) knihovně v Ostravě pracovala jako vedoucí metodického oddělení. Od roku 1965 zde působila ve funkci ředitelky až do roku 1971, kdy byla z politických důvodů z funkce odvolána.

Velmi aktivně působí i v současné době v regionálním výboru SKIP Severní Morava, kde se angažuje např. v organizování akcí klubu seniorů. Pokud jde o SKIP, historie její aktivity zasahuje až do poválečných snah českých knihovníků o organizování spolkové činnosti, velmi se angažovala v činnosti SKIP v letech 1968–1970 a samozřejmě byla hlavní organizátorkou akcí při obnovení činnosti SKIP v roce 1990.

Její zájem o dění v knihovnách a knihovnictví a aktivity ve SKIP jsou i v současnosti velmi intenzivní, i když v tomto roce oslaví své 79. narozeniny.

Datum narození

Datum úmrtí