Pavla Suchá

Datum udělení

Cena udělena za rok

2007

Nominační text

Mgr. Pavla Suchá
Mgr. Pavla Suchá

Pavla Suchá věnovala knihovnické práci celý život a i dnes je aktivní členkou regionálního výboru SKIP Plzeňského kraje. Její knihovnická práce začala v Okresní knihovně Plasy, poté působila v tehdejší Krajské knihovně v Plzni (dnes Knihovna města Plzně). Dokončila vysokoškolská studia, provdala se a po mateřské dovolené se vrátila ke své práci náměstkyně ředitele s očekáváním plnohodnotné pracovní kariéry. Významně se angažovala při ustavení profesního Svazu knihovníků v roce 1968. Pozdější politický vývoj však i proto omezil její plány pracovní i osobní a celá rodina byla za politickou a společenskou angažovanost postižena. Pavla Suchá pracovala poté po dvě desetiletí jako řadová knihovnice v oddělení katalogizace Státní vědecké knihovny.

V roce 1990 stála opět aktivně u nového zrodu SKIP. Po výběrovém řízení se stala ředitelkou Okresní knihovny v Rokycanech a zůstala zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1998. Poté ještě na krátký úvazek pracovala v knihovně Pedagogické fakulty Západočeské univerzity.

Ve své práci pro SKIP však pokračuje. Regionální organizace se pod jejím vedením od roku 1995 výrazně profilovala: proběhla zde 3. konference SKIP, první setkání knihovnických seniorů, zahájen byl tradiční cyklus setkání západočeských a jihočeských knihovníků Literární Šumava atp. Její aktivita, nápady i osobní nasazení jsou i dnes trvalým přínosem pro spolkovou práci v regionu.

Cenu českých knihovníků získává za dlouholetou činnost v orgánech SKIP a podporu veřejných knihoven v rámci regionálních funkcí.

Datum narození