PhDr. Halina Molinová

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text

PhDr. Halina Molinová svými aktivitami daleko přesahovala oblast knihovnických a informačních procesů. Zasloužila se o propagaci čtenářství, sledovala světové trendy v oblasti poskytování knihovnických a informačních služeb v návaznosti na rozvoj informačních technologií a požadavků uživatelů. Vytvářela podmínky pro zajišťování informační výchovy uživatelů a zvyšování jejich schopnosti práce s informacemi. Stála u zrodu časopisu Sova, který vydává Regionální knihovna Karviná. Je autorkou projektu Knižní jarmark, který se koná nepřetržitě od roku 1994. Spolupracovala i na tvorbě knihy a audioknihy Skoro zapómniane. Podporovala aktivity karvinské knihovny pro občany s hendikepem, multikulturní akce a setkávání generací, promítání Filmového klubu, který v knihovně působí nepřetržitě od roku 1968.

Pod jejím vedením knihovna vždy pružně reagovala na poptávku a měnící se situaci. Důkazem kvality jejích služeb jsou ocenění, která pod vedením Haliny Molinové karvinská knihovna obdržela – Plaketu města Karviné za veřejně prospěšnou činnost, v Helsinkách cenu Evropská veřejná knihovna za vynikající práci v oblasti prosazování literatury a čtení, první místo v anketě o nejvýznamnější český a slovenský produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji za elektronickou meziknihovní výpůjční službu na konferenci INFORUM 2000, Medaili Zdeňka Václava Tobolky za úspěšnou reprezentaci českého knihovnictví, hlavní cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2010 v kategorii stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce, zvláštní ocenění a diplom Ministerstva kultury – kategorie informační počin v soutěži Knihovna roku 2011, Nejzajímavější projekt podpořený z peněz EU v Moravskoslezsku (www.nejkacka.eu), cenu Městská knihovna roku 2012 – v kategorii města nad 40 000 obyvatel.

Osobně se zasloužila o to, že se Regionální knihovna Karviná změnila v moderní a dynamické vzdělávací, kulturní, společenské a komunitní centrum, kde se uskuteční stovky regionálních, národních i mezinárodních akcí (Knižní jarmark, Z książką na walizkach, Setkání s významnými osobnostmi, Mezinárodní odpoledne poezie) a projektů podpořených grantovými programy statutárního města Karviné, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury, Evropské unie, českými i zahraničními fondy. S jejím jménem je také spojena rekonstrukce ústřední budovy RKK v Karviné-Mizerově.

Nominaci předkládá Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Markétou Kukrechtovou.

Doplňující informace k ocenění

Cena byla udělena in memoriam.

Datum narození

Datum úmrtí

Videozáznam