PhDr. Helga Turková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text

Profesní kariéra PhDr. Helgy Turkové (*20. dubna 1942) je spjata s Knihovnou Národního muzea, kde pracovala v letech 1967–2011 a kterou řídila v letech 1990–2004.

Věnovala se mnoha aktivitám spojeným s knihovnictvím, zabývala se problematikou zámeckých knihoven, podílela na přípravě výstav, katalogů a publikační činnosti zvláště z oboru knihovnictví. Výrazně se zasloužila o ukotvení činnosti komise knihovníků muzeí a galerií ČR, v letech 1991–2001 byla předsedkyní knihovnické komise AMG a členkou Ústřední knihovnické rady (do roku 2002).

Je členkou řady spolků, např. Knihovnická komise AMG (čestný host), Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost Národního muzea, sekce Matice české, Společnost pro výzkum 18. století, Spolek českých bibliofilů (čestná členka), Spolek Praha – Cáchy (čestná členka), Panevropská unie Čech a Moravy, Klub Za starou Prahu (členka domácí rady od 1971)

Držitelka medaile Zdeňka Václava Tobolky (2002) a Medaile Jana Amose Komenského (2012).

Odkazy:

Nominaci předkládá PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.

Datum narození

Videozáznam