PhDr. Jarmila Okrouhlíková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2021

Nominační text

Profesní kariéra PhDr. Jarmily Okrouhlíkové (8. 10. 1941) je spjatá s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a především jeho knihovnou, kam nastoupila v roce 1963 a od roku 1991 ji přes dvacet let řídila.

Vedle mnoha jiných aktivit spojených s knihovnictvím se podílela na projektech v Národním programu retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR (VISK 5), Národním programu digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru (VISK 7) nebo ve Virtuální umělecké knihovně.

Publikovala řadu článků detailně analyzujících problematiku muzejních knihoven, které významně pomohly k ukotvení statutu těchto knihoven ve znění zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Je autorkou publikace Sto let UPM – Uměleckoprůmyslového muzea Praha, v níž zpracovala historii muzea.

Datum narození