PhDr. Šárka Kašpárková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text

PhDr. Šárka Kašpárková vystudovala katedru knihovědy na FF UK v Bratislavě. V letech 1977/78 působila jako knihovnice v Mestské knižnici v Bratislavě, od roku 1982 do roku 1987 byla vedoucí technické knihovny Pal-Magneton v Kroměříži. Od roku 1991 pracovala v Okresní knihovně v Kroměříži, kde byla v roce 1997 jmenována do funkce ředitelky. Knihovna pod jejím vedením získala řadu významných ocenění.

Publikuje v regionálním a odborném tisku. Byla členkou redakční rady časopisu Čtenář (2005–2009), je členkou Ústřední knihovnické rady ČR, členkou regionálního výboru SKIP Velká Morava. Od roku 2006 je členkou Zastupitelstva města Kroměříže a od roku 2010 i Rady města Kroměříže.

Působení v knihovně

Zásluhou paní ředitelky se Knihovna Kroměřížska jako jedna z prvních knihoven u nás zapojila do evropských projektů. Projekt „Centrum celoživotního učení“ realizovala v letech 2005–2007 společně s úřadem práce a Centrem služeb pro zdravotně postižené. Projekt pomohl více jak 600 účastníkům získat nové vědomosti, a tím i větší šanci při hledání zaměstnání.

Jako jedna z prvních knihoven také začala organizovat systém vzdělávání uživatelů nad 60 let. V roce 1994 byla založena Akademie III. věku. Knihovna se stala pobočkou Univerzity T. Bati ve Zlíně. Univerzitu otevírá každým druhým rokem, přihlášeno je každoročně víc jak 60 seniorů ve dvou vzdělávacích cyklech. Vzdělávání seniorů vzniklo ve spolupráci s Klubem UNESCO v Kroměříži.

Knihovna také dlouhodobě spolupracuje se zdravotně znevýhodněnými.

Knihovna Kroměřížska se podobně jako vsetínská knihovna vydala cestou komunitního vzdělávání a komunitního rozvoje.

Ocenění pro Knihovnu Kroměřížska

Knihovna roku 2005, první státní cena za oblast vzdělávání

Knihovna roku 2016 v kategorii informační počin za realizaci projektu biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specifickými potřebami.

Nejlépe svůj vztah k oboru a k práci v knihovně vyjádřila sama paní ředitelka:

„Pro práci musíte být zapálení, abyste ji mohli dělat dobře.“ (zdroj: článek Bez knihovny být nemůžu, na důchod si najdu menší v Kroměřížském deníku)

„Zajímá mne rozvoj mého oboru, protože jsem knihovnictví vystudovala a jsem tomu ráda, že jsem se tak rozhodla. Splnilo to mé očekávání a dnes po tolika letech v oboru, musím říct, že mě to naplňuje dodnes. Prostě mě to stále baví.“ (zdroj: článek Rozhovor s PhDr. Šárkou Kašpárkovou v časopise Duha)

V roce 2018 obdržela PhDr. Šárka Kašpárková regionální ocenění Velkomoravská knihovnice.

Nominaci na udělení Ceny českých knihovníků navrhujeme PhDr. Šárce Kašpárkové zejména za:

  • vždy střízlivý a nekompromisní přístup a potřebný nadhled na knihovnické dění,
  • za prosazování nových nápadů v českém knihovnictví (např. zavedení tematických kufříků jako nová služba knihoven)
  • za mnohé aktivity na poli celoživotního vzdělávání (zejména za pracovní nasazení při formulování nových knihovnických standardů ve vzdělávání)
  • za přínos při formulování zásad a prosazování projektu Cizojazyčné literatury v českých knihovnách
  • za často střízlivý a kritický úsudek, za důsledné lpění, až určité profesní umíněnosti, na principech, které bychom mohli označit za mahenovské – stát si za svým, i když z toho nebude žádný prospěch, nepodléhat při rozhodování
  • úřední ani jiné moci, která jde proti zdravému rozumu, hledat pro knihovnu
  • vždy nejlepší cestu, která se obejde bez politických či jiných vlivů, pochlebování či jakýchkoli ústupků.

PhDr. Šárka Kašpárková si ocenění SKIP ČR Cena českých knihovníků právem zaslouží, neboť právě v její osobnosti se naplňuje skutečný obsah tohoto ocenění: za dlouholetou významnou činnost podporující české knihovnictví, kdy především jako skvělá a příkladná manažerka vedla a vede Knihovnu Kroměřížska, na jejíž webových stránkách hostuje regionální organizace SKIP Velká Morava a o tyto stránky se dlouhodobě pečlivě stará. Svým dlouholetým působením v regionálním výboru SKIP Velká Morava a také ve výkonném výboru SKIP ČR významně přispěla k rozvoji naší profesní organizace, k podpoře celostátních aktivit a celkově k vnímání knihoven jako center komunit a
vzdělávání.

V nominaci byly použity podklady z časopisu Duha.

Nominaci podává regionální výbor SKIP ČR Velká Morava v zastoupení ing. Libuše Nivnické.
 

Datum narození

Videozáznam