Věra Škraňková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2016

Nominační text

Mgr. Věra Škraňková
Mgr. Věra Škraňková

Vystudovala knihovnictví na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK Praha. Od r. 1972 pracovala v oddělení pro děti v Okresní knihovně v Náchodě (dnes Městská knihovna), později pracovala v téže knihovně jako okresní metodička. Od r. 1996 vedla oddělení studijních a regionálních služeb Městské knihovny v Náchodě. Od roku 1976 zpracovávala systém besed knihovnického minima pro všechny třídy základních škol celého okresu. Systém v modifikované podobě existuje dodnes. Členkou SKIP ČR je od r. 1990, pracovala i ve výkonném výboru SKIP, byla i členkou pracovní skupiny „Venkovské knihovny“ (podsekce Sekce veřejných knihoven). Od r. 1990 do 2010 byla předsedkyní regionálního výboru SKIP východní Čechy. Publikovala především články o činnosti SKIP, články o práci s dětmi a mládeží a o knihovnách okresu v regionálních a odborných knihovnických periodikách (U nás, Náchodský zpravodaj, Noviny Náchodska, Rychnovský zpravodaj). Věra Škraňková nastoupila po vysokoškolských studiích knihovnictví na kratší dobu do knihovny v Polici nad Metují a dále následovalo 40 let dlouhé působení v náchodské knihovně. Účastnila se řady projektů s širší působností, jako byl celookresní systém knihovnických lekcí pro základní školy nebo Náchodské knihovnické týdny. Později, ve funkci vedoucí metodičky, se zabývala vzděláváním knihovníků. Ve funkci komisařky soutěže Vesnice roku prosadila krajské oceňování knihoven. A nesmíme zapomenout ani na její populární literární vycházky Po stopách Dannyho Smiřického v Náchodě a bohatou publikační činnost v odborných periodikách.

Datum narození