Zdeněk Franc

Datum udělení

Cena udělena za rok

2001

Nominační text

JUDr. Zdeněk Franc
JUDr. Zdeněk Franc

JUDr. Zdeněk Franc byl dlouholetým pracovníkem Národní knihovny ČR, dříve Státní knihovny ČSR. Působil zde od druhé poloviny padesátých let až do svého odchodu do důchodu. Vedl bibliografické pracoviště, byl ředitelem Ústřední ekonomické knihovny, pracovníkem Technického ústředí knihoven.

V Klementinu prožil také období politických perzekucí, kdy byl sesazen z vedoucích funkcí a v určitém období mu bylo téměř znemožněno odborně pracovat, ale byl s touto institucí svázán celoživotně. Po odchodu do důchodu pracoval dále na poli historického bádání a publikování o klementinské knihovně, avšak věnoval se problematice knihovnictví i mnohem šíře. Spolupracoval intenzivně s odbornými knihovnickými periodiky. Byl aktivním členem Společnosti Národní knihovny.

Ve SKIP byl členem výkonného výboru, bezplatným odborným konzultantem k problematice rekonstrukcí knihoven. Řada knihoven (ale i architektů a firem) rekonstruovaných v devadesátých letech mu vděčí za odbornou pomoc. Jako vystudovaný právník pomáhal rovněž v oblasti legislativní v rámci legislativní komise SKIP. Stejně účinně se uplatňoval také v ediční komisi SKIP.

Pražské organizaci SKIP byl nejen velmi aktivním pomocníkem, ale také po několik let významným a nezištným mecenášem. V posledním roce kontakty s ním byly bohužel vzhledem k jeho zdravotnímu stavu velmi omezené. Udělením ceny "in memoriam" splácíme i určitý lidský dluh, který vůči dr. Francovi máme.

Datum narození

Datum úmrtí