Zlata Houšková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2010

Nominační text

Vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu Národní knihovny ČR
Členka SKIP od roku 1990

Mgr. Zlata Houšková
Mgr. Zlata Houšková

Zlata Houšková se narodila v Jindřichově Hradci a její pozitivní vztah k městu i jihočeským knihovnám je obecně znám. Do Prahy však přišla již ve svých 16 letech, takže za „svou“ ji považuje pražská knihovnická obec. Po maturitě nastoupila na Filosofickou fakultu UK v Praze, kde vystudovala obor Knihovnictví a vědecké informace, později pak v postgraduálním studiu obor Výchova a vzdělávání dospělých. Po absolutoriu nastoupila do Bezručovy knihovny Ústředního kulturního domu železničářů jako metodička a redaktorka Zpravodaje pro železniční knihovny, po čtyři roky pak tuto knihovnu také vedla. Po mateřské dovolené pracovala v Ústředním vědeckometodickém kabinetu pro kulturně výchovnou činnost, kde měla koncepčně a metodicky na starosti knihovny a kluby mládeže. Odsud poprvé odchází v r. 1987 do Národní (tehdy Státní) knihovny ČR. S jednoroční přestávkou zde pracuje dodnes, sedmnáct let jako vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu. Je spoluautorkou několika průzkumů, řady koncepčních materiálů, garantem programu VISK2, u jehož zrodu stála. Knihovníci ji znají z bohaté přednáškové i publikační činnosti i jako moderátorku knihovnických akcí a propagátorku knihoven a knihovnictví v médiích. Intenzivně se věnuje vzdělávání v oblasti práce knihoven pro osoby se specifickými potřebami, vyučuje v rekvalifikačních kurzech, přednáší na oborových školách.

Od roku 1990 je členkou SKIP, kde začala pracovat nejprve v pražské organizaci (tři volební období byla jeho předsedkyní, jedno období místopředsedkyní) a poté ve výkonném výboru a jeho předsednictvu jako tajemnice SKIP. Není téměř projektu či aktivity SKIP, na nichž by se Z. Houšková nepodílela; garantuje cykly vzdělávání SKIP jako předsedkyně Sekce vzdělávání, organizuje soutěž Kamarádka knihovna a podílí se na řadě aktivit Klubu dětských knihoven, kde pracuje v Mozkové trustu (vedení klubu), je členkou Sekce veřejných knihoven a ve stávajícím období porotkyní soutěže Knihovna roku, těsně spolupracuje s komisí pro zahraniční styky i komisí ediční. Jak sama říká, jejím hlavním úkolem a posláním v knihovnictví i v životě je propojovat lidi, budovat vazby a vztahy, prosazovat zajímavé nápady a projekty a také přinášet dobrou náladu tam, kde je jí zapotřebí.

Cenu českých knihovníků získává za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání knihovníků a mimořádný přínos k rozvoji SKIP.

Datum narození