Klub tvořivých knihovníků SKIP představí svou činnost na kongresu BID v Lipsku

Zástupkyně Klubu tvořivých knihovníků byly pozvány, aby představily Klub a jeho činnost na 8. Bibliothekskongress Leipzig 2022.

Freiraum 22 je otevřený prostor pro zajímavé činnosti a inovativní myšlenky v knihovnictví.

Další informace můžete zhlédnout na webu kongresu a na  Facebooku v němčině a na Facebooku SKIP v češtině.