Jak propagovat knihovnu a její služby - hodnocení semináře v KFBZ Zlín

 

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2022 proběhl v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně seminář Jak
propagovat knihovnu a její služby.
První den začal příspěvkem Mgr. Olgy Zbranek Biernátové z Albatros Media s názvem Sociální sítě
pro knihovny – kde být a co tam dělat. V rámci přednášky byli účastníci seznámeni se všemi
dominantními sociálními sítěmi (Facebook, Twitter, Instragram, BeReal, Tik Tok, LinkedIn…) v České
republice. Lektorka zhodnotila, které z nich a v jaké podobě jsou vhodné pro komunikaci knihoven, a
zaměřila se i na typy obsahu, které se pro jednotlivé platformy hodí.
Po krátké přestávce se slova ujala Mgr. Martina Košanová, ředitelka Odboru komunikace a tisková
mluvčí Národní knihovny ČR, s příspěvkem Jak správně psát – novinové články, příspěvky na FB,
tiskové zprávy apod. Účastníci se dozvěděli, na co je potřeba myslet, než se začnou rozesílat tiskové
zprávy, jak formulovat argumenty, jaká by měla být struktura profilu na sociálních sítích, jak zvolit
svou cílovou skupinu nebo jak napsat úderný headline.
PhDr. Marie Šedá z Knihovnického institutu přednesla příspěvek Jak komunikovat se zřizovateli.
Příspěvek se zabýval komunikačním prostředím, tipy, jak komunikovat se starostou a zastupitelstvem,
jak je zapojit do akcí knihovny, jak správně napsat úřední korespondenci apod. Zabýval se také
komunikací směrem „ven“. Na toto téma byla vydána také publikace Knihovna v obci – příručka pro
starosty a zastupitele.
Na závěr prvního dne semináře vystoupit Mgr. Daniel Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny
Plzeňského kraje a vedoucí PR sekce SDRUK, který v příspěvku Úskalí webové prezentace knihovny
mluvil o vzniku nových webových stránek plzeňské knihovny a o problémech, se kterými se při tom
potýkali. V druhém příspěvku se zaměřil na Metodiku vykazování návštěvníků on-line akcí v Ročním
výkazu o knihovně Kult (MK) 12-01. Změna Kultu byla provedena na žádost samotných knihoven a
poměrně rychle uvedena do procesu. Počty návštěvníků on-line akcí se tak mohou vykazovat již za
rok 2022.
Dopolední program druhého dne zaplnil příspěvek Mgr. Martiny Košanové Jak správně prezentovat:
verbální i neverbální komunikace v praxi, ve kterém lektorka mluvila o tom, co udělat ještě než se
pustíme do přípravy prezentace. Proč prezentujeme, ke komu budeme mluvit – ke kolegům,
zaměstnavateli nebo odborné porotě; co lidí očekávají, a podle toho si určitě formu prezentace i její
obsah. Příspěvek byl také zaměřen na formu komunikace, vliv neverbální komunikace na celkový
dojem a také na to, co je a co není možné ovlivnit.
Po přestávce se ke slovu dostala Renata Holčáková, novinářka a knihovnice v Místní knihovně Velké
Karlovice, která v příspěvku Jak na propagaci obecních knihoven aneb I malé knihovny dokážou
velké věci mluvila o tom, jak nalákat čtenáře, přednášející a návštěvníky do knihovny, jak přesvědčit
vedení obce, že knihovna je potřebná a žádoucí instituce. Dále mluvila o zkušenostech s tím, jak
zaplnit kulturní dům na besedu se zajímavými autory, jak zapojit místní cukrářky do knihovnou
pořádaných akcí nebo jak strhnout ke čtení a psaní místní děti.
Posledním byl příspěvek Jak na BookTube, podcasty, streamy, který online přednesl Miloslav Linc.
Byl zaměřen na to, jak ke čtenářům dostat naše doporučení, jak šířit programy a pořady, které
v knihovně děláme tak, aby měly co největší smysl, jak dostat knihovnu k lidem domů a jaká technika
je k tomu potřeba.

Prvního dne se zúčastnilo 54 knihovníků, druhého dne 32. Celková hodnocení byla kladná, knihovníci
chválili výběr témat, která byla podle nich aktuální a dobře se doplňovala.

Zapsala: PhDr. Zuzana Svobodová, KKFBZ, 10. listopadu 2022

Jana Tomancová KFBZ

Seminář Jak propagovat knihovnu