1. Komiksový den 2. Virtuální realita 3. Jsem ilustrátor!

Cíl projektu

Uspořádat besedu s knihkupcem zaměřenou na úvod do světa komiksů (včetně výroby odznaku), víkend s virtuální realitou a prázdninovou výtvarnou soutěž pro děti a mládež včetně slavnostního vyhlášení výsledků a výstavy děl v návaznosti na besedu s ilustrátorkou dětských knih.

Rok realizace
2023
Schválená částka
10 000 Kč
Typ žadatele
institucionální (kolektivní) člen SKIP
Žadatel