Projekt realizoval(a) 03 Jihočeský region.

Seminář Zlaté čtení byl připraven Klubkem Jihočeského SKIPu pro pracovníky dětských oddělení knihoven Jihočeského kraje. Přednášela Nina Rútová. Semináře se účastnilo přes 20 knihovnic a byl velmi přínosný. Knihovnice si na něm prakticky vyzkoušely práci s knihou, podporu čtenářské gramotnosti a způsoby, jak děti přitáhnout ke čtení zajímavou formou.

Projekt realizoval(a) 03 Jihočeský region.

Studijní cesta je pravidelnou akcí Jihočeského SKIPu. V roce 2023 jsme se vydali na Liberecko. Navštívili jsme tři knihovny: Knihovnu Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem, Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci a Obecní knihovnu ve Vratislavicích nad Nisou, která sídlí v rekonstruovaných prostorách bývalé fary a je součástí spolkového centra IGI Vratislavice. Všechny návštěvy byly inspirativní a využití prostor zajímavé; zaujalo nás například spojení spolkové činnosti a knihovny. Cestu jsme spojili s poznáváním památek a přírodních krás. Navštívili jsme baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava ve Staré Boleslavi, vyšli jsme na Ještěd a navštívili hrad Grabštejn a Muzeum skla v Jablonci nad Nisou. Všichni účastníci byli spokojeni, odnesli si inspiraci do další knihovnické práce a využili cesty i k výměně zkušeností a poznávání novinek v oboru.

Fotodokumentace na Rajčeti

Projekt realizoval(a) 07 Liberecký region.

Studijní cesta Libereckého regionu SKIP směřovala do nově rekonstruovaných knihoven v Písku a v Českých Budějovicích. Vzhledem k finanční nákladnosti dopravy jsme byli nuceni zvolit i finanční příspěvek od účastníků zájezdu.

V úterý 6. 6. 2023 se 35 knihovníků z různých koutů Libereckého kraje vydalo načerpat nové zkušenosti a podněty do jižních Čech. Naší první zastávkou byla Městská knihovna Písek, kde nás přivítal a následně i jednu polovinu účastníků provázel její ředitel Mgr. Roman Dub. Tato knihovna se v roce 2019 přestěhovala z nevyhovujících stísněných prostor do nově adaptované budovy bývalé školy J. A. Komenského na Alšově náměstí a mohla tak podstatně rozšířit služby svým uživatelům. Součástí projektu nové knihovny bylo i vytvoření Centra vzdělávání se zaměřením na podporu neformálního vzdělávání. Po zhlédnutí úžasných interiérů knihovny a mnoha dotazech z naší strany následoval krátký rozchod po městě Písek, který většina účastníků využila ke konzumaci oběda a procházce po Kamenném mostě, tedy nejstarším dochovaném mostu v ČR. Nádhernou kulisou byly na nábřeží postavené sochy z písku. Skvělé dojmy z Písku nepokazil ani déšť, který nás před odjezdem do Českých Budějovic zastihl.

Druhou zastávkou byla nově postavená přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích v ulici Lidická. Mnozí si možná vzpomenou, že kvůli stavbě muselo dojít k přesunu bludného kamene na nové místo o několik metrů dále. Ve zdejší knihovně nás již očekávala PhDr. Zuzana Hájková náměstkyně pro knihovnické služby, která nás i provázela. Uvítat nás přišel i ředitel knihovny Mgr. Ivo Kareš. Prohlédli jsme si různá zajímavá stavební řešení a zaujal nás i způsob vyhledávání dokumentů v systému ARL, který používá i Krajská vědecká knihovna v Liberci. Jihočeská vědecká knihovna je zatím jedinou knihovnou, která nabízí výpůjčky elektronických audioknih (e-audioknihy).

Před půl šestou jsme se vyčerpaní, ale plní zážitků a nových inspirací vydali na dalekou cestu na sever zpět k domovu. Cestu tam i zpět nám zpestřila blesková vědomostní soutěž, kterou připravila Jitka Šedinová. Při cestě tam to byly otázky věnované Písku, při cestě zpět otázky na téma Českých Budějovic. První přihlášený, který správně odpověděl, dostal za odměnu malý dáreček. V autobuse tak panovala skvělá nálada.

Fotodokumentace na Rajčeti

Projekt realizoval(a) 08 Východočeský region.

Vydání publikace s názvem Legenda BN zakončilo aktivity, které Východočeský region SKIP od roku 2022 věnoval Boženě Němcové a časům a místům ve východních Čechách, s nimiž je spjata. Publikace zmiňuje místa, kde Božena Němcová ve východních Čechách pobývala. Následují osobní vyznání zajímavých osobností o tom, co pro ně konkrétně tato spisovatelka a její dílo znamenají. Obsahem publikace jsou i vítězné práce výtvarné soutěže Černobílé obrázky, do které bylo v pěti kategoriích odevzdáno 224 prací z deseti východočeských knihoven.

Dne 7. 6. 2023 uspořádal SKIP 10 (Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje) vzdělávací seminář Logopedie. Seminář proběhl v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Na úvod vystoupila klinická logopedka Mgr. Marie Rupcová. Dostali jsme brožurku Stručný přehled vývoje dítěte do 7 let, kde je přesně uvedeno, co by dítě mělo v určitém věku zvládnout. Další lektorkou byla speciální pedagožka a školní logopedka Mgr. Jarmila Válková. Ta se věnovala hlavně logopedické prevenci a rozvoji řečových schopností. Následoval vstup speciální pedagožky, školní logopedky a spisovatelky Mgr. Ester Staré. Uvedla své knihy, které používá ve výuce a k rozvoji osobnosti dětí. S posledním příspěvkem vystoupila Mgr. Hana Hellebrandtová z Knihovny města Ostravy, která nám představila krásné knihy pro nejmenší čtenáře a ukázala podnětné návody k jejich využití.

Dne 25. 10. proběhl ve Vědecké knihovně v Olomouci seminář Mediální výchova v praxi s Mgr. Editou Hausnerovou a Mgr. Michalem Křížem, Ph.D. Byl určen pro knihovníky Olomouckého a Moravskoslezského kraje a zúčastnilo se jej 19 knihovníků.

Zaměření akce shrnuje anotace: Mediální výchovu můžeme u nás přirovnat k procházce minovým polem. Část politiků v ní vidí ideologické školení, někteří rodiče manipulaci s dětmi a stále ještě dost učitelů pouze průřezové téma. To vše se logicky projevuje na nízké úrovní mediální gramotnosti žáků. Její rozvinutí je přitom v čase ostrého nástupu dezinformačních kampaní a umělé inteligence více než žádoucí. Do hry tak vstupují nadšenci a odvážlivci z řad (ne)pedagogické veřejnosti, kteří se do aktuálních mediálních témat pouštějí se vzájemnou podporou, sdílením zkušeností, metodických obsahů i nadšením realizovat mediální výchovu v praxi.

Během semináře byl dán prostor pro dotazy a diskuzi. Na závěr byla účastníkům rozdána publikace Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu, kterou vydala Univerzita Palackého v Olomouci.

Lektoři i téma byli účastníky velmi kladně hodnoceno a z rozhovorů vyplynulo, že by uvítali jeho pokračování v roce 2024.

Projekt realizoval(a) Klub tvořivých knihovníků.

Časopis Malý tvořivec je společným dílem tvořivých knihovnic pro děti, které chodí do knihovny. Obsahem jsou autorské listy různých kvízů, omalovánek, vystřihovánek, oblékaček, skládaček, labyrintů apod. Cílem této publikace je podpořit tvořivost především u dětí předškolních nebo dětí z nižších školních tříd.

Pracovníci v knihovnách si mohou jednotlivá čísla stáhnout, libovolně tisknout a dětem v knihovně věnovat jako dárek při různých příležitostech.

Redakční rada časopisu z podkladů přispěvatelů z řad členek Klubu tvořivých knihovníků připravila a vydala v roce 2023 dvě čísla elektronického časopisu Malý tvořivec, každý ve třech jazykových verzích (číslo Jaro 2023 a Podzim 2023 v české, anglické a ukrajinské verzi). Andrea Beranová provedla provedla extrakci původních textu a zapracování přeložených textů a rovněž grafickou úpravu překladů, Anastázia Lukáčová texty přeložila do ukrajinštiny a číslo po grafické úpravě zkontrolovala a  Tereza Zápotocká zajistila překlad do angličtiny a rovněž provedla kontrolu po grafické úpravě.

Projekt realizoval(a) Klub tvořivých knihovníků.

Projekt původně nesl název Exkurze a workshop v Městské knihovně Regen a byl plánován jako zahraniční odborná exkurze a workshop v Městské knihovně Regen. V průběhu příprav se však na německé straně objevily potíže s personálním zajištěním akce a kolegyně Elisabeth Straub požádala o posun termínu na rok 2024, popřípadě 2025.

Po dohodě se zástupci výkonného výboru SKIP jsme přidělené prostředky využili na obdobnou akci v ČR. Konala se v nově otevřené pobočce Městské knihovny v Praze – ve Velkém mlýně. Workshop, který byl zaměřen na práci s papírem, ruční šití bloku a jeho umělecké zdobení technikou horkého embosování, zajistila Magdaléna Kupková z Městské knihovny Jihlava. Součástí akce byla rovněž prohlídka pobočky knihovny.

Fotodokumentace na Fotkách Google

Projekt realizoval(a) Mladý SKIP.

Díky sérii workshopů realizovaných v roce 2023 v rámci projektu jsme posílili pocity spokojenosti nejen mezi mladými pracovníky v knihovnách, ale také jsme získali nové členy a příznivce sekce Mladý SKIP.

Uspořádali jsme tři workshopy zaměřené na seberozvojová témata pro mladé a mladší pracovníky knihoven nebo studenty knihovnictví:

Dne 23. 11. proběhl kurz Online rovnováha a jak nevyhořet.

Po každé akci jsme účastníkům zaslali formulář pro vyplnění zpětné vazby. Níže jsou uvedeny reakce na workshopy #IamRemarkable:

  • „S workshopem jsem spokojený, nejpřínosnější pro mne byla diskuze a závěrečný praktický úkol. Uvítal bych více diskuze a více praktických úkolů.”
  • „Na workshopu mi přišlo přínosné, že jsme si cíleně uvědomili své vlastní úspěchy a sdíleli jsme je otevřeně s ostatními. Bylo to pro mě obtížné, ale zároveň úlevné.”
  • „Opravdu jsem byla nadšená a velmi se mi to líbilo.”

Projekt realizoval(a) Krajská knihovna v Pardubicích.

V Krajské knihovně v Pardubicích v roce 2023 již druhým rokem probíhal projekt Tištěné kulturní dědictví Pardubického kraje. Knihovna úzce spolupracuje s dalšími paměťovými institucemi na průzkumu a zpřístupňování jejich knihovních fondů (Východočeské muzeum v Pardubicích, Orlické muzeum v Chocni a Regionální muzeum v Litomyšli). Kromě samotné digitalizace vybraných titulů zasíláme za muzea bez knihovního systému záznamy do Souborného katalogu a fond Orlického muzea v Chocni jsme zpřístupnili v online knihovně Everbis.

Protože jak knihovna, tak muzea disponují dokumenty, které se vztahují k regionálním osobnostem, rozhodli jsme se o nich vytvářet články na platformě Wikimedia. Z rámci projektu jsme realizovali dva workshopy psaní Wikipedie: Základy Wikipedie (nejen) pro knihovníky (30. 5.) a Workshop psaní Wikipedie (7. 6.). Byly určeny především knihovníkům, kteří pracují s historickými dokumenty. Na jejich základě jsou postupně vytvářena kvalitní hesla k regionálním osobnostem, firmám a spolkům, včetně odkazů na digitalizované dokumenty. Kromě knihovníků z Krajské knihovny v Pardubicích jsme workshopy nabídli všem muzejním knihovnám v Pardubickém kraji. Bohužel jsme se nesetkali s takovým ohlasem, jaký jsme očekávali, nicméně kolegové z již spolupracujících muzeí se obou školení zúčastnili. Celkem se obou workshopů zúčastnilo sedm knihovníků. Naučili jsme se, jak správně zpracovat heslo na Wikipedii, jak vkládat fotografie, citace a externí odkazy.

V průběhu školení vznikla (nebo byla editována) mj. tato hesla:

Ve vytváření kvalitních hesel budeme nadále pokračovat a výhledově bychom na stránkách knihovny chtěli zprovoznit rozcestník k celému projektu.

Dne 30. 5. 2023 proběhl Inspirační seminář k projektu Bookstart. Jeho cílem bylo poskytnout metodickou oporu i náměty na práci s nejmenšími dětmi. Byl určen jak stávajícím zapojeným knihovnám, tak i těm, které o jeho zavedení uvažují. Na jeho financování se podílel rovněž Region Velká Morava, Moravská zemská knihovna a další subjekty.

Celý seminář zahájily Mgr. Zlata Houšková a Mgr. Barbora Čižinská, které zevrubně představily tento celostátní projekt na podporu čtenářské pregramotnosti a nastínili jeho historické mezníky i současné formy realizace.

Hlavními pozvanými hosty byli MgA. Miroslav Jindra, Ph.D., didaktik pro mateřské školy, který představil literaturu pro nejmenší jako objekt hry a poznávání světa, a Mgr. Magdalena Lípová, učitelka psychologie pro mateřské školy, která se zaměřila na rozvoj vztahu ke knize z hlediska vývojové psychologie dětí ve věku od narození do šesti let. Svou dobrou praxi při realizaci projektu Bookstart přijely představit zástupkyně z knihoven z malých obcí i větších měst, a to konkrétně z Litobratřic, Jevišovic, Tišnova, Vyškova a Brna. Ukázku vhodných didaktických pomůcek pro děti ve věku od narození do šesti let představil Agátin svět, jenž zároveň ukotvil jejich možné využití v prostředí knihoven. Na závěr proběhla ukázková lekce bookstartového setkání, kterou předvedla Mgr. et Mgr. Gabriela Svobodová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Účast 50 účastníků svědčí o velkém zájmu o problematiku podpory čtenářské pregramotnosti u naší nejmladší generace v knihovnách a potřebě doplnit si inspiraci na možné uchopení realizace takového setkání s touto náročnou cílovou skupinou. Velmi kladně byly hodnoceny příspěvky kolegyň z knihoven, jež projekt již realizují, byla oceněna jejich aktivita, snaha zapojit různorodé prvky do programů i inovativní přístup. V neposlední řadě účastníci ocenili i vystoupení obou hlavních hostů, kteří přinesli odborný vhled do této problematiky. Celkově byl seminář ve velmi přátelské rodinné atmosféře a naplnil požadovaná očekávání všech zúčastněných.

První přednášku vedla akreditovaná trenérka paměti 3. stupně Zdeňka Adlerová, další dvě pracovnice napajedelské knihovny Radmila Viceníková. Ta také absolvovala školení trenérů paměti v Brně a setkání trenérů paměti v Kutné Hoře. V rámci projektu byly nakoupeny odborné publikace o tréninku paměti a společenské hry. Hry i knihy byly při přednáškách využity. Přednášek se opakovaně zúčastnilo 20 osob/seniorů, celkem šlo o cca 60 návštěvníků. Ohlas a zájem o pořádání dalších tréninků paměti byl velký. Trénink paměti bude pokračovat i v roce 2024.

Projekt realizoval(a) Městská knihovna Bílovec.

Knižní klub Vavřínek je zaměřen na setkávání maminek s dětmi ve věku od narození do tří let. Cílem projektu bylo vytvořit první kontakt dítěte s knihou, a to formou listování v leporelech, práce se zvukovými knihami, audioknihami apod. Díky realizaci projektu došlo k podpoře rozvíjení smyslových vjemů sloužících jako základ pro rozvoj řečových a jazykových dovedností. Maminky se seznámily s literaturou na téma rodičovství, mateřství a péče o dítě. V rámci jednotlivých lekcí jsme také zpívali písničky a věnovali jsme se říkankám, které podporují správnou výslovnost hlásek, i pohybovým aktivitám – tanečkům či překážkové dráze, díky kterým byla podpořena sociální adaptace a posílen rozvoj hrubé motoriky. Děti se s maminkami mohly zúčastnit také kreativního tvoření, při kterém byla rozvíjena jemná motorika, představivost a zručnost. Závěr každé lekce patřil krátkému divadelnímu představení pro děti a informativnímu okénku pro maminky, kde byly představeny služby a instituce ve městě a okolí, byly představeny zajímavé besedy, přednášky či online školení zaměřené na zdraví, výchovu, vzdělávání a volný čas dětí a rodin.

Projekt je realizován po celý rok 2023. Knižní klub Vavřínek je pro velký zájem rozdělen do dvou skupin, každá skupina čítá deset dětí a deset maminek.

Dne 25. 10. 2023 se v Regionální knihovně Karviná uskutečnil seminář Mediální vzdělávání knihovníků: sonda do světa dezinformací. Cílem kurzu bylo seznámit knihovníky karvinského regionu s problematikou mediální komunikace tak, aby sami mohli participovat na zvyšování úrovně mediální gramotnosti v regionu.

Lektorkou byla Eva Klusová, která se od roku 2018 věnuje oblasti dezinformací, vzdělávání, monitoringu a tvorbě metodik. V poslední době se zajímá zejména o zranitelné skupiny a práci s nimi, o ruské hybridní vlivy na spirituální uskupení a jejich přebírání dezinformačních narativů.

Kurz byl rozdělen na seminář a praktickou dílnu. Lektorka na konkrétních příkladech představila způsoby mediální manipulace, propagandy, účelového zkreslování informací, komu a k čemu slouží. Vysvětlila, že i témata jako ekologie a zdravý životní styl, ale také zájem o ezoteriku a alternativní medicínu může souviset s dezinformacemi a že ezokonspirace má politický přesah. Ukázala, na jakých platformách se tento typ dezinformací nejčastěji šíří. Zdůraznila, že nejvíce zranitelnými skupinami jsou senioři, ale také ženy na rodičovské dovolené.

Praktická dílna byla zaměřena na ověřování informací, kdy knihovníci se seznámili s postupy a nástroji při ověřování textových a audiovizuálních informací, a na techniky odlišování důvěryhodných informací od pochybných. Knihovníci si tak prohloubili znalosti kritického myšlení.

Kurzu se zúčastnilo 25 knihovníků z Regionální knihovny Karviná, Městské knihovny Havířov, Univerzitní knihovny Ostravské univerzity, Městské knihovny Český Těšín a Místní knihovny Stonava.

Projekt realizoval(a) Krajská knihovna Karlovy Vary.

Dne 16. 6. 2023 jsme v rámci studijního zájezdu navštívili novou budovu Knihovny Kutná Hora. Tento objekt vznikl rekonstrukcí bývalé ZŠ Jana Amose Komenského. Když se uvažovalo o jménu nové knihovny, padlo i jméno zakladatele první knihovny v Kutné Hoře Josefa Jaromíry Štětky, které bylo pro významovou nevhodnost zamítnuto. O detailech z přestavby školy na knihovnu jsme se dozvěděli vše potřebné z fundovaných úst kutnohorských kolegyň. Po zevrubné prohlídce knihovny následovala prohlídka města s knihovnicí Lenkou Frankovicovou, která je I členkou Okrasného spolku Kutná Hora.

Druhý den, tedy 17. 6., nás čekala nová budova Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Ta byla postavena na zelené louce a disponuje velkolepě pojatým prostorem. Ve vstupní hale je monumentální schodiště plánované jako sezení. Vertikální zahrada neboli květinová stěna dodává atmosféru džungle a pocit vlhkého vzduchu. Objekt působí čistě a světle, ačkoliv tmavé regály snadno chytají prach.

Použitý nábytek je pestrý a pohodlný. Barvy patrně odlišují jednotlivé zóny. Ovšem na studovnách je až frapantně patrno, že architekt v knihovnických studovnách často nesedával. Prostory jsou jen ohrazeny, takže ruch ze sálů (byť malý) zaručeně ruší. Také prosklené pracovní místnůstky pro zaměstnance knihovny považuji za dávno překonané. Naši havlíčkobrodští kolegové si alespoň vymohli polepy do výše ramen. Bonusem je střešní zahrada s lavičkami a slunečníky, která je návštěvníkům k dispozici. Bohužel nedostatečné odhlučnění plochy zahrady a prostor knihovny způsobuje nepříjemný hluk, zvláště když si děti nepřemýšlivých rodičů spletou střešní zahradu s hřištěm. Každého překvapí nízká cena, za niž byla knihovna pořízena.

Projekt realizoval(a) Czech Association – knihovna.

V rámci projektu byla na webu Czech Association Greece vytvořena sekce Krajanské knihovny ve světě s informacemi o aktivitách České asociace, jejích partnerů, ale i dalších organizací, které jsou zacíleny na krajanské knihovny a jejich podporu. Projekt přispěl k usnadnění vzájemné spolupráce mezi krajanskými knihovnami a bude přispívat k rozšiřování členské základny SKIP.

Projekt realizoval(a) Knihovna Zlonice.

V červenci 2023 proběhl ve zlonické knihovně příměstský tábor na téma Z pohádky do pohádky aneb My se vlka nebojíme! Vše proběhlo dle plánu vypracovaného hlavní vedoucí Danou Šímovou, která společně s knihovnicemi Petrou a Terezou děti celým táborem provedla. Každý den se nesl v duchu jedné z klasických pohádek, kterou jsme si přečetli; pohádkové postavy pak děti překvapily v pátek dopoledne na stezce u rybníka, kde si táborníci vysloužili poklad. V průběhu týdne děti navštívily a svezly se na koních s paní Najmanovou, krmily a hladily lamy a další zvířátka paní Volné, zahradu knihovny pak navštívila Denisa Šímová ze ZKO Zlonice, aby dětem předvedla výcvik se svým pejskem a děti si s ním mohly společně pohrát. Ve čtvrtek jely děti autobusem na výlet do Slatiňan, kde se seznámily se zvířátky i stroji na farmě. Naučili jsme se vyrábět placky a každý si na památku jednu odnesl, namalovali jsme si trička, připravili a snědli koblížky s čokoládovou náplní, společně vyrobená táborová vlajka zdobila naší zahradu. Ti nejodvážnější týden zakončili opékáním špekáčků a přespáním ve stanu na zahradě knihovny bez rodičů. Počasí nám přálo – vedra se nám vyhnula úplně a déšť většinou počkal, až budeme pod střechou.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli vykouzlit úsměvy na rtech našich táborníků, ať poskytnutím dotace, materiálními dary, přijetím dětí na návštěvě u svých zvířátek nebo pomocí s pohádkovou stezkou v závěru tábora. Děkujeme také Zlonické jídelně, která pro nás zajistila obědy, a hlavně rodičům, se kterými byla radost spolupracovat.

Ve spolupráci s logopedkou Mgr. Petrou Nejedlou jsme pro české rodiče v zahraničí připravili záznam hodinového webináře na téma Jak rozvíjet český jazyk dětí v zahraničí prostřednictvím knih.

Informace o nahrávce byla v říjnu 2023 rozeslána členům a přátelům České školy v Řezně, dále byla prostřednictvím elektronické konference Krajané, kterou provozuje Národní knihovna ČR, rozeslána 38 krajanských spolkům v zahraničí a sdílena na facebookových stránkách Česky i v zahraničí, která má 4 400 sledujících členů. Řada rodičů vyjádřilo již poděkování, že mohli tento záznam zhlédnout.

V druhé části tohoto projektu jsme pro rodiče a přátelé České školy v Řezně s paní logopedkou připravili hodinové online setkání, kde mohli rodiče položit doplňující dotazy. Tohoto online setkání, které se konalo 11. října, se zúčastnilo deset rodičů.

Projekt realizoval(a) Obecní knihovna Břežany.

Dne 10. 6. 2023 se uskutečnila beseda s majitelem komiksového krámku v Brně. Děti byly uvedeny do světa komiksu, dozvěděly se, jaké komiksy teď letí, a měly možnost si nejrůznější komiksy prolistovat. Proběhl také komiksový kvíz, jehož vítěz si příznačně odnesl cenu v podobě komiksu. Nakonec si děti namalovaly a vyrobily placku v anime stylu. Akce přilákala deset dětí.

Ve dnech 9. až 10. 8. probíhala akce nazvaná Virtuální realita. Zapůjčili jsme brýle, jejichž součástí bylo 25 her. V nabídce byl např. seskok z mrakodrapu, golf, tenis, ponor do hlubin moře, horolezectví v Alpách nebo malování obrazu. U dětí byl největší zájem o ponor do hlubin moře, teenagery nejvíce bavil oblíbený Beat Saber a dospělí nejvíce toužili vyzkoušet seskok z mrakodrapu. Akce se zúčastnilo celkem 36 osob.

Od dubna do září probíhala v břežanské knihovně výtvarná soutěž Jsem ilustrátor – obálka knihy, která ještě nebyla napsána. Během této doby děti nosily do knihovny své výtvory. Nakonec se jich sešlo devět. Vyhlášení vítězů proběhlo 21. 10. Spojili jsme jej s návštěvou známé ilustrátorky Terezy Konupčikové (Drobnosti), která za námi přijela až z daleké Prahy. Viděli jsme ilustrátorku v akci, dozvěděli se, co obnáší tato profese, a prohlédli si jednotlivé ilustrace v knihách. Nakonec došlo na předání cen, jak jinak než knižních, výtvarných; samozřejmě nechyběla ani sladkost.