Trénink paměti pro seniory

Cíl projektu

Posílit paměť seniorů a poskytnout jim informace z oblasti trénování paměti formou uspořádání tří besed v prostorách Knihovny Boženy Němcové Napajedla.

Rok realizace
2023
Schválená částka
10 000 Kč
Typ žadatele
institucionální (kolektivní) člen SKIP
Žadatel