Kulturně vzdělávací zájezd pro knihovníky Karlovarského kraje

Cíl projektu

Uspořádat studijní zájezd do dvou knihoven v moderních prostorách, konkrétně do Knihovny Kutná Hora a Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, a účastníkům umožnit inspirovat se tím, jak tyto knihovny fungují a jaké služby nabízejí svým uživatelům.

Rok realizace
2023
Schválená částka
10 000 Kč
Typ žadatele
institucionální (kolektivní) člen SKIP
Žadatel

Vyhodnocení

Dne 16. 6. 2023 jsme v rámci studijního zájezdu navštívili novou budovu Knihovny Kutná Hora. Tento objekt vznikl rekonstrukcí bývalé ZŠ Jana Amose Komenského. Když se uvažovalo o jménu nové knihovny, padlo i jméno zakladatele první knihovny v Kutné Hoře Josefa Jaromíry Štětky, které bylo pro významovou nevhodnost zamítnuto. O detailech z přestavby školy na knihovnu jsme se dozvěděli vše potřebné z fundovaných úst kutnohorských kolegyň. Po zevrubné prohlídce knihovny následovala prohlídka města s knihovnicí Lenkou Frankovicovou, která je I členkou Okrasného spolku Kutná Hora.

Druhý den, tedy 17. 6., nás čekala nová budova Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Ta byla postavena na zelené louce a disponuje velkolepě pojatým prostorem. Ve vstupní hale je monumentální schodiště plánované jako sezení. Vertikální zahrada neboli květinová stěna dodává atmosféru džungle a pocit vlhkého vzduchu. Objekt působí čistě a světle, ačkoliv tmavé regály snadno chytají prach.

Použitý nábytek je pestrý a pohodlný. Barvy patrně odlišují jednotlivé zóny. Ovšem na studovnách je až frapantně patrno, že architekt v knihovnických studovnách často nesedával. Prostory jsou jen ohrazeny, takže ruch ze sálů (byť malý) zaručeně ruší. Také prosklené pracovní místnůstky pro zaměstnance knihovny považuji za dávno překonané. Naši havlíčkobrodští kolegové si alespoň vymohli polepy do výše ramen. Bonusem je střešní zahrada s lavičkami a slunečníky, která je návštěvníkům k dispozici. Bohužel nedostatečné odhlučnění plochy zahrady a prostor knihovny způsobuje nepříjemný hluk, zvláště když si děti nepřemýšlivých rodičů spletou střešní zahradu s hřištěm. Každého překvapí nízká cena, za niž byla knihovna pořízena.